eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 05 04 20170504 04.05.2017 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS232017 PS 23/2017 Melding om hastevedtak etter Kommunelovens §13 - Støtte til utvikling av yrkesfaglig bachelor Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242017 PS 24/2017 Vurdering av hva som er pedagogisk forsvarlig gruppestørrelse i videregående opplæring i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252017 PS 25/2017 Nytt 10-årig folkehelseprogram med fokus på psykisk helse blant barn og unge Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262017 PS 26/2017 Nye vedtekter for Nasjonal Digital Læringsarena Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272017 PS 27/2017 Nullutslippsbiler og parkering ved fylkeshuset Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282017 PS 28/2017 Orientering om bruk av solenergi i fylkeskommunale bygg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292017 PS 29/2017 Fordeling av midler til administrasjon og drift av vannområdene i Østfold i 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302017 PS 30/2017 Viken Filmsenter AS - ny aksjonæravtale Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312017 PS 31/2017 Orientering om Regionale forskningsfond Oslofjordfondet - Handlingsplan 2017-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322017 PS 32/2017 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr. 2. halvår 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332017 PS 33/2017 Orientering av Strategi for fagfornyelsen av Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342017 PS 34/2017 Inspiria Science senter - oppfølging av eiermøte og økonomi Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352017 PS 35/2017 Høring. NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362017 PS 36/2017 Årsberetning 2016 - Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372017 PS 37/2017 Årsberetning 2016 - Ungdommens fylkesråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382017 PS 38/2017 Årsmelding elev-, lærling- og mobbeombud 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392017 PS 39/2017 Årsberetning 2016 - Flerkulturelt råd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402017 PS 40/2017 Årsberetning 2016 - Østfold fylkeskommune eldreråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412017 PS 41/2017 Interpellasjon. Transporttjenesten for funksjonshemmede - TT-ordningen - forsøksordning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422017 PS 42/2017 Interpellasjon. Kollektivtilbudet til pårørende Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE