eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 21 20170621 21.06.2017 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS432017 PS 43/2017 Østfold Energi AS - styrets melding til eierne 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442017 PS 44/2017 Revidering av reglement for den særskilte klagenemnda for forvaltningssaker Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452017 PS 45/2017 Regional plan for næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold 2017-2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462017 PS 46/2017 Regionreformen - status og videre prosess Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472017 PS 47/2017 Regional transportplan for Østfold mot 2050 - handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018 - 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482017 PS 48/2017 Oppsummering av fylkeskommunens internasjonale arbeid andre halvår 2016 og første halvår 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492017 PS 49/2017 Rekruttering til utdanningsprogrammet Helse- og oppvekst i fremtiden og synergier med Sykehuset Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502017 PS 50/2017 Orientering om Fylkesmannens avslutning av felles nasjonalt tilsyn- elevenes utbytte av opplæringen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512017 PS 51/2017 Regional kompetanseplan med revidert handlingsprogram 2017 - 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522017 PS 52/2017 Forslag om omlegging av takst- og rabattstrukturen for E6 og E18 Østfoldpakka Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532017 PS 53/2017 Forslag om omlegging av takst- og rabattstrukturen for fv 108 Kråkerøyforbindelsen og fase 1 av bypakke Nedre Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542017 PS 54/2017 Delegering av myndighet til rollen som forvaltningsmyndighet og som sikkerhetskontrollør for fylkesvegtunneler i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552017 PS 55/2017 Regionalt Toppidrettssenter - Olympiatoppen Øst - Status pr april - Søknad om driftsstøtte Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562017 PS 56/2017 Omklassifisering av vegnett ved åpning av ny E18 Riksgrensen - Ørje Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572017 PS 57/2017 Forslag til fylkesplanens samfunnsdel Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582017 PS 58/2017 Revidering av retningslinjer for skoleskyss for elever i den videregående skolen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592017 PS 59/2017 Erfaringsrapport Spikerbukta bru Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602017 PS 60/2017 Orientering om FYR med vekt på hospitering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612017 PS 61/2017 Revidert byggeprogram for fylkesveier 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622017 PS 62/2017 Østfoldskolen mot 2020 - fornyelse av videregående opplæring i skole og bedrift Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632017 PS 63/2017 Revidering av retningslinjer for skoleskyss for elever i grunnskolen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642017 PS 64/2017 Kriterier for tildeling av investeringstilskudd til ideelle organisasjoner som driver videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652017 PS 65/2017 Årsmelding 2016 fra styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662017 PS 66/2017 Årsregnskap 2016, Årsrapport 2016 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672017 PS 67/2017 Tertialrapport pr 1. tertial 2017 og budsjettendringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682017 PS 68/2017 Økonomiplan 2018 - 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692017 PS 69/2017 Årsrapport for Østfoldhelsa 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702017 PS 70/2017 Østlandssamarbeidets årsrapport for 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712017 PS 71/2017 Orientering om Regionale forskningsfond Oslofjordfondet: Årsrapport 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722017 PS 72/2017 Svinesundskomiteen - årsrapport 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732017 PS 73/2017 Gøteborg - Oslo samarbeidet - årsrapport 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742017 PS 74/2017 Årsmelding 2016 fra styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752017 PS 75/2017 Eiermelding 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762017 PS 76/2017 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinær tildeling 2017 og fordeling av rente- og inndratte midler 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772017 PS 77/2017 Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782017 PS 78/2017 Interpellasjon. Nettskole i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792017 PS 79/2017 Interpellasjon. Disponering av fylkeskommunens arealer på Kalnes Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802017 PS 80/2017 Spørsmål. Fergesambandet Østre Hvaler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812017 PS 81/2017 Årsberetning 2016 - Ungdommens fylkesråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822017 PS 82/2017 Støtte til etablering av Senter for miljødokumentasjon (NorEnviro) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE