eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 10 25 20171025 25.10.2017 10:00 Quality hotell, Sarpsborg Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS922017 PS 92/2017 Forvaltningsrevisjonsrapport - Østfold fylkeskommunes arbeid med å forebygge mobbing av elever i de videregående skolene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932017 PS 93/2017 Fylkesplan for Østfold - fylkesplanens samfunnsdel Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942017 PS 94/2017 Søknad om støtte til planlegging og gjennomføring av VM i orientering 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952017 PS 95/2017 Justering av budsjetterte avskrivninger og amortisering av tidligere år premieavvik Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962017 PS 96/2017 Tertialrapport pr 2. tertial 2017 og budsjettregulering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972017 PS 97/2017 Forslag til nytt rutetilbud i Nedre Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS982017 PS 98/2017 Fravik - bredde på trafikkdeler mellom fylkesvei 599 og gang- og sykkelvei, Sandbakken - Tveter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS992017 PS 99/2017 Tverrforbindelsene fv 114/115 og fv 120 - status og fremdrift Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1002017 PS 100/2017 Opphør av fylkesvei Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1012017 PS 101/2017 Nytt avtaleverk for bompengesektoren i forbindelse med bompengereformen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022017 PS 102/2017 Tilskudd til reduserte bompenger utenfor de største byområdene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1032017 PS 103/2017 Utlån og utleie av virksomhetenes lokaler og utstyr Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1042017 PS 104/2017 Handlingsplan for opplæringskontorenes funksjon og samarbeid med opplæringsavdelingen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1052017 PS 105/2017 Rutiner og tilskuddsforvaltning innenfor fagopplæringsområder Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1062017 PS 106/2017 European Year of Cultural Heritage 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1072017 PS 107/2017 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr. 1. halvår 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082017 PS 108/2017 Søknad om fritak fra folkevalgte verv - Marlene Anabella Martin Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1092017 PS 109/2017 Interpellasjon - finansiering og samarbeidspartner for hurtigladepunkter i krysningspunktet E18 og fv 120 Elvestad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE