eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 12 06 20171206 06.12.2017 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1112017 PS 111/2017 Gjennomgang av saksbehandling i sak om relokalisering og fremtidig byggløsning for Østfold fylkeskommunale skole avdeling Nabbetorp Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122017 PS 112/2017 Forvaltningsrevisjonsrapporten Nasjonal digital læringsarena (NDLA) II Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132017 PS 113/2017 Revidering av retningslinjer for skoleskyss for elever på videregående skole. Oppfølging av fylkestingsvedtak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142017 PS 114/2017 Partnerskap for naturrestaurering - opplegg og videre fremdrift Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1152017 PS 115/2017 Midler fra regionalt utviklingsfond - disponering til konkrete formål Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162017 PS 116/2017 Kunstgressbaner og utfordringer med bruk av gummigranualater Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1172017 PS 117/2017 Høringsuttalelse til Statens vegvesens handlingsprogram 2018 - 2023 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182017 PS 118/2017 Helhetlig rutetilbud i Nedre Glomma - nytt tilbud med stamlinjer, sekundærlinjer og supplerende tilbud i Fredrikstad og Sarpsborg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192017 PS 119/2017 Revidering av Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling av læreplass, Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202017 PS 120/2017 Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212017 PS 121/2017 Intercity dobbeltspor og fv 118 Ny Sarpsbru over Sarpsfossen - optimalisering av traseer for konsekvensutredning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222017 PS 122/2017 Revidering av opprinnelig vedtak om toppidrettslinje i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232017 PS 123/2017 Forberedelse av Viken fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1242017 PS 124/2017 Avslutning av investeringsprosjekter 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1252017 PS 125/2017 Investeringsregnskap 2017 - saldering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1262017 PS 126/2017 Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1272017 PS 127/2017 Investeringsprogram fylkesveier 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1282017 PS 128/2017 Spørsmål. Energiselskapene i region Viken Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1292017 PS 129/2017 Søknad om midlertidig fritak fra vervet som fylkesvaraordfører Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE