eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Samferdselskomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 02 07 20170207 07.02.2017 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Samferdselskomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS62017 PS 6/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring. Forslag til endringer i vegloven § 27 og vegtrafikkloven § 7a - bompenger EPHORTE
0 PS102017 PS 10/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prosjekteierstyring og retningslinjer for styring av fylkesvegprosjekter EPHORTE
0 PS122017 PS 12/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Leveranseavtale 2017 mellom Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen EPHORTE
0 PS52017 PS 5/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Samordning av trase for ny vannledning langs fv 120 i Våler kommune - tilskudd til prosjektet EPHORTE
0 PS92017 PS 9/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Høring. Endring av yrkestransportloven- unntak fra løyveplikt for samkjøring, heving av aldersgrense og oppheving av krav om tilslutning til drosjesentraler EPHORTE
0 PS112017 PS 11/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Status på tverrforbindelsene - fv 114/115 og fv 120 EPHORTE
0 PS132017 PS 13/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Orienteringer i samferdselskomiteen 7. februar 2017 EPHORTE
0 PS82017 PS 8/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Prinsipper for et fremtidsrettet kollektivtilbud Østfold EPHORTE
0 PS12017 PS 1/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kostnadshåndtering for tiltak på sidevei i tilknytning til utbygging av E18 i Østfold - merkostnader fv 115 Vamma - Ringnesdalen EPHORTE
0 PS42017 PS 4/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Underveismelding - Bypakke Nedre Glomma - fase 2 EPHORTE
0 PS32017 PS 3/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fravik fra vegnormalene fv 108 - rundkjøring utenfor Bjølstadtunnelen i Fredrikstad EPHORTE
0 PS72017 PS 7/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Status og foreløpig evaluering av kollektivtilbudet til Sykehuset Østfold Kalnes EPHORTE
0 PS22017 PS 2/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om fravik fra vegnormalene - fylkesvei 110 - Begby til Borge skole - gang- og sykkelveg - Fredrikstad EPHORTE
Versjon:5.2.2.1