eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Samferdselskomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 02 07 20170207 07.02.2017 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Samferdselskomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12017 PS 1/2017 Kostnadshåndtering for tiltak på sidevei i tilknytning til utbygging av E18 i Østfold - merkostnader fv 115 Vamma - Ringnesdalen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22017 PS 2/2017 Søknad om fravik fra vegnormalene - fylkesvei 110 - Begby til Borge skole - gang- og sykkelveg - Fredrikstad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32017 PS 3/2017 Søknad om fravik fra vegnormalene fv 108 - rundkjøring utenfor Bjølstadtunnelen i Fredrikstad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42017 PS 4/2017 Underveismelding - Bypakke Nedre Glomma - fase 2 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52017 PS 5/2017 Samordning av trase for ny vannledning langs fv 120 i Våler kommune - tilskudd til prosjektet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62017 PS 6/2017 Høring. Forslag til endringer i vegloven § 27 og vegtrafikkloven § 7a - bompenger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72017 PS 7/2017 Status og foreløpig evaluering av kollektivtilbudet til Sykehuset Østfold Kalnes Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82017 PS 8/2017 Prinsipper for et fremtidsrettet kollektivtilbud Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92017 PS 9/2017 Høring. Endring av yrkestransportloven- unntak fra løyveplikt for samkjøring, heving av aldersgrense og oppheving av krav om tilslutning til drosjesentraler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102017 PS 10/2017 Prosjekteierstyring og retningslinjer for styring av fylkesvegprosjekter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112017 PS 11/2017 Status på tverrforbindelsene - fv 114/115 og fv 120 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122017 PS 12/2017 Leveranseavtale 2017 mellom Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132017 PS 13/2017 Orienteringer i samferdselskomiteen 7. februar 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE