eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Samferdselskomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 06 20170606 06.06.2017 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Samferdselskomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS242017 PS 24/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Regional transportplan for Østfold mot 2050 - handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018 - 2021
0 PS252017 PS 25/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forslag om omlegging av takst- og rabattstrukturen for E6 og E18 Østfoldpakka
0 PS262017 PS 26/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forslag om omlegging av takst- og rabattstrukturen for fv 108 Kråkerøyforbindelsen og fase 1 av bypakke Nedre Glomma
0 PS272017 PS 27/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Delegering av myndighet til rollen som forvaltningsmyndighet og som sikkerhetskontrollør for fylkesvegtunneler i Østfold
0 PS282017 PS 28/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Omklassifisering av vegnett ved åpning av ny E18 Riksgrensen - Ørje
0 PS292017 PS 29/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Forslag til fylkesplanens samfunnsdel
0 PS302017 PS 30/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidering av retningslinjer for skoleskyss for elever i den videregående skolen
0 PS312017 PS 31/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Erfaringsrapport Spikerbukta bru
0 PS322017 PS 32/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidert byggeprogram for fylkesveier 2017
0 PS332017 PS 33/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Revidering av retningslinjer for skoleskyss for elever i grunnskolen
0 PS342017 PS 34/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Årsregnskap 2016, Årsrapport 2016 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk
0 PS352017 PS 35/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tertialrapport pr 1. tertial 2017 og budsjettendringer
0 PS362017 PS 36/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Økonomiplan 2018 - 2021
0 PS372017 PS 37/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ny avtale for Hvalersambandet fra 2018
0 PS382017 PS 38/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Plan for hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad
0 PS392017 PS 39/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Bypakke Nedre Glomma, fase 1 - Revidert handlingsprogram
0 PS402017 PS 40/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Valg av korridor for ny bru over Glomma
0 PS412017 PS 41/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Tverrforbindelsene fv 114/115 - utbedring av stikkrenner samtidig med veiutbedringer
0 PS422017 PS 42/2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Melding. Erfaringsrapport aktivitetsstyrt belysning på fylkesveiene
Versjon:5.2.2.1