eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Samferdselskomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 10 17 20171017 17.10.2017 11:00 Nasjonalparksenteret, Skjærhalden Samferdselskomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS502017 PS 50/2017 Fylkesplan for Østfold - fylkesplanens samfunnsdel Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512017 PS 51/2017 Tertialrapport pr 2. tertial 2017 og budsjettregulering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522017 PS 52/2017 Forslag til nytt rutetilbud i Nedre Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532017 PS 53/2017 Fravik - bredde på trafikkdeler mellom fylkesvei 599 og gang- og sykkelvei, Sandbakken - Tveter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542017 PS 54/2017 Tverrforbindelsene fv 114/115 og fv 120 - status og fremdrift Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552017 PS 55/2017 Nytt avtaleverk for bompengesektoren i forbindelse med bompengereformen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562017 PS 56/2017 Tilskudd til reduserte bompenger utenfor de største byområdene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572017 PS 57/2017 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr. 1. halvår 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582017 PS 58/2017 Innføring av røykeforbud på knutepunkt for kollektivtrafikk i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592017 PS 59/2017 Høring. Endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE