eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Samferdselskomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 11 21 20171121 21.11.2017 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Samferdselskomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS602017 PS 60/2017 Revidering av retningslinjer for skoleskyss for elever på videregående skole. Oppfølging av fylkestingsvedtak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612017 PS 61/2017 Høringsuttalelse til Statens vegvesens handlingsprogram 2018 - 2023 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622017 PS 62/2017 Helhetlig rutetilbud i Nedre Glomma - nytt tilbud med stamlinjer, sekundærlinjer og supplerende tilbud i Fredrikstad og Sarpsborg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632017 PS 63/2017 Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642017 PS 64/2017 Investeringsprogram fylkesveier 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652017 PS 65/2017 Reetablering av dyrket mark i forbindelse med utbygging av samferdselsprosjekter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662017 PS 66/2017 Videreføring av Biogass Oslofjord-samarbeidet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672017 PS 67/2017 Felles parkeringsstrategi Nedre Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682017 PS 68/2017 Mobilitetsstrategien - evaluering og videre fremdrift Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692017 PS 69/2017 Transporttjenesten - oppfølging av økonomiplanvedtak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702017 PS 70/2017 Nye priser for Hvalersambandet fra 1. januar 2018 - utsatt sak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712017 PS 71/2017 Orienteringssaker i samferdselskomiteen 21. november 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE