eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Eldrerådet Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 02 20170602 02.06.2017 10:00 Fylkeshuset Kongsten Eldrerådet
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS112017 PS 11/2017 Økonomiplan 2018 - 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122017 PS 12/2017 Årsregnskap 2016, Årsrapport 2016 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132017 PS 13/2017 Forslag til fylkesplanens samfunnsdel Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142017 PS 14/2017 Tildeling av midler til parsellhager 2017 - orientering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152017 PS 15/2017 Bibliotekutvikling og kommunereform i Indre Østfold. Status pr. 31.3.2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162017 PS 16/2017 Regional transportplan for Østfold mot 2050 - handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018 - 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172017 PS 17/2017 Orienteringssaker for eldrerådet 2. juni 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE