eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Flerkulturelt råd Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 05 31 20170531 31.05.2017 10:00 Folkets hus, Halden Flerkulturelt råd
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS172017 PS 17/2017 Økonomiplan 2018 - 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182017 PS 18/2017 Årsregnskap 2016, Årsrapport 2016 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192017 PS 19/2017 Rekruttering til utdanningsprogrammet Helse- og oppvekst i fremtiden og synergier med Sykehuset Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202017 PS 20/2017 Forslag til fylkesplanens samfunnsdel Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212017 PS 21/2017 Revidering av retningslinjer for skoleskyss for elever i grunnskolen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222017 PS 22/2017 Revidering av retningslinjer for skoleskyss for elever i den videregående skolen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232017 PS 23/2017 Orientering om FYR med vekt på hospitering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242017 PS 24/2017 Høringsuttalelse NOU 2017:2 Integrasjon og tillit Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252017 PS 25/2017 Utstyrssituasjonen i videregående opplæring i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262017 PS 26/2017 Revidering av kontaktlærerveiledningen for Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272017 PS 27/2017 Evaluering av tiltaket gratis frokostgrøt på videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282017 PS 28/2017 Status på arbeidet med Inkluderende Østfold (2014-2018). Andre rapportering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292017 PS 29/2017 Statusrapport for prosjekt om frivillighet i videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302017 PS 30/2017 Ny modell for organisering av voksenopplæringen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312017 PS 31/2017 Tildeling av midler til parsellhager 2017 - orientering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322017 PS 32/2017 Bibliotekutvikling og kommunereform i Indre Østfold. Status pr. 31.3.2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332017 PS 33/2017 Regional transportplan for Østfold mot 2050 - handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018 - 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342017 PS 34/2017 Orienteringssaker for flerkulturelt råd 31. mai 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE