eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 01 20170601 01.06.2017 10:00 Borgarsyssel, Wegnerbrakka Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS142017 PS 14/2017 Økonomiplan 2018 - 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152017 PS 15/2017 Årsregnskap 2016, Årsrapport 2016 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162017 PS 16/2017 Forslag til fylkesplanens samfunnsdel Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172017 PS 17/2017 Revidering av retningslinjer for skoleskyss for elever i grunnskolen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182017 PS 18/2017 Revidering av retningslinjer for skoleskyss for elever i den videregående skolen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192017 PS 19/2017 Utstyrssituasjonen i videregående opplæring i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202017 PS 20/2017 Revidering av kontaktlærerveiledningen for Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212017 PS 21/2017 Status på arbeidet med Inkluderende Østfold (2014-2018). Andre rapportering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222017 PS 22/2017 Regional transportplan for Østfold mot 2050 - handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018 - 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232017 PS 23/2017 Orienteringssaker for fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 1. juni 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE