eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Opplæringskomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 06 05 20180605 05.06.2018 10:00 Fagskolen i Østfold Opplæringskomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS202018 PS 20/2018 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 - 2029 - fastsettelse av plan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212018 PS 21/2018 "Østfoldskolen mot 2020 - fornyelse av videregående opplæring i skole og bedrift" - rapportering på tiltak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222018 PS 22/2018 Lokal forskrift- fleksibilitet i fag og timefordelingen i videregående opplæring, Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232018 PS 23/2018 Søknad om støtte fra American College of Norway Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242018 PS 24/2018 Relokalisering og alternativ byggeløsning for Østfold fylkeskommunale skole avdeling Nabbetorp Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252018 PS 25/2018 Halden videregående skole samling i sentrum - alternative løsninger for samling av skolen i sentrum Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262018 PS 26/2018 Yrkes- og utdanningsmessa 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTE
0 PS272018 PS 27/2018 Utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282018 PS 28/2018 Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050, stadfesting Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292018 PS 29/2018 Utredning av program for vaksinasjon mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302018 PS 30/2018 Årsregnskap 2017, Årsrapport 2017 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312018 PS 31/2018 Tertialrapport pr 1. tertial 2018 og budsjettendringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322018 PS 32/2018 Årsrapport Østfoldhelsa 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332018 PS 33/2018 Årsrapport Aktiv på Dagtid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342018 PS 34/2018 Søknad fra INSPIRIA Science Center om økonomisk støtte til prosjekt UngrØst Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352018 PS 35/2018 Status på Inkluderende Østfold sitt delprosjekt om ung frivillighet og demokratiutvikling Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362018 PS 36/2018 Høgskolen i Østfold sin årsmelding for samarbeidet i Østfoldhelsa i 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372018 PS 37/2018 Status videregående skole som nærmiljøarena Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382018 PS 38/2018 Tildeling av midler i Mestring og mening 2. søknadsrunde Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392018 PS 39/2018 Folkehelseprofil 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402018 PS 40/2018 Rapport om bruk av tilskuddsmidler til fagskoletilbud i helse- og sosialfag 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412018 PS 41/2018 Uttalelse fra Østfold fylkeskommune angående søknader om godkjenninger av skoler etter friskoleloven Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422018 PS 42/2018 Søknad om prosjektmidler til arbeid for en bedre, mer inkluderende og helsefremmende russefeiring uten mobbing Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432018 PS 43/2018 Tilleggssak: Medvirkning med næringslivet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE