eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 02 15 20180215 15.02.2018 10:00 Fylkeshuset Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12018 PS 1/2018 Forvaltningsrevisjonsrapport - Østfold fylkeskommunes kontroll med investeringer til fylkesveier Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22018 PS 2/2018 Omklassifisering av vegnettet ved åpning av ny E18 Knapstad - Retvet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32018 PS 3/2018 Fravik fra vegnormalene - smalere fortau og kjørefeltbredde for sykkeltiltak i Henstad allé, fylkesvei 740 i Askim Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42018 PS 4/2018 Forskuttering til Bypakke Nedre Glomma fase 2 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52018 PS 5/2018 Kommunedelplan for ny Glommakryssing i Fredrikstad. Utlegging for høring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62018 PS 6/2018 Justert skolebruksplan 2018-2027. Høringsutkast Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72018 PS 7/2018 Halden videregående skole, avdeling Risum - salg og tilbakeleie av skoleanlegget Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82018 PS 8/2018 Halden videregående skole – bygningsmessig løsning for samling i sentrum Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92018 PS 9/2018 Høringsutkast. Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102018 PS 10/2018 Konseptutredning og vurdering av veien videre for utvikling av teatervirksomheten i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112018 PS 11/2018 Sluttrapport operasetningen Tryllefløyten 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122018 PS 12/2018 Tilrettelegging for politisk arbeid med ny fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132018 PS 13/2018 Suppleringsvalg av vararepresentant - fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142018 PS 14/2018 Innbyggerforslag - Ja til gratis parkering ved Sykehuset Østfold - Kalnes Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152018 PS 15/2018 Interpellasjon. Forvaltning av stillehavsøsters Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162018 PS 16/2018 Interpellasjon. Forsøksprosjekt med fritt skolevalg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172018 PS 17/2018 Interpellasjon. Program for vaksinasjon mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182018 PS 18/2018 Spørsmål. Østfold fylkeskommune - nye rammeavtaler Viken Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE