eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Næring og kulturkomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 06 06 20180606 06.06.2018 10:00 Momarken travbane Næring og kulturkomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS382018 PS 38/2018 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 - 2029 - fastsettelse av plan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392018 PS 39/2018 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinær tildeling 2018 og fordeling av rente- og inndratte midler 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402018 PS 40/2018 Regional plan for kultur 2018-2029- fastsettelse av plan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412018 PS 41/2018 Utfordringer knyttet til innfyll av gummigranulat i kunstgressbaner - Statusrapport pr juni 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422018 PS 42/2018 Sarpsborg kommune - tilskudd til orkestergrav Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432018 PS 43/2018 Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050, stadfesting Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442018 PS 44/2018 Årsregnskap 2017, Årsrapport 2017 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452018 PS 45/2018 Tertialrapport pr 1. tertial 2018 og budsjettendringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462018 PS 46/2018 Vedtak av handlingsprogrammer 2018-2021 for regionale vannforvaltningsplaner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472018 PS 47/2018 Støtte til videreføring av Senter for miljødokumentasjon (NorEnviro) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482018 PS 48/2018 Orientering om Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet: Årsrapport 2017 og handlingsplan 2018-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492018 PS 49/2018 Østfoldmuseene - årsrapport og tilbakemelding på Østfold fylkeskommunenes museumspolitikk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502018 PS 50/2018 Søknad om tilskudd til Olavsdagene 2019 - Sarpsborg kommunes pilotprosjekt til Nasjonaljubileet 2020- 2030 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512018 PS 51/2018 Høring - Regionreformen - Ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og andre oppgaver Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522018 PS 52/2018 Konferanse om Oslofjorden Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532018 PS 53/2018 Støtte til Østfoldforskning om videreutvikling av LCA.no-portalen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542018 PS 54/2018 Vurdering av ordningen Prosjektmidler for frivillige organisasjoner innen kultur og idrett Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552018 PS 55/2018 Østfold kunstsenter - ny organisasjonsmodell fra 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562018 PS 56/2018 Støtte til kulturproduksjoner 2. halvår 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572018 PS 57/2018 Senter for fartøyvern - forprosjekt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582018 PS 58/2018 Søknad om støtte til bokprosjekt om pilgrim- og middelalderkirker i Østfoldlandskapet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592018 PS 59/2018 Kriterier for fordeling av fylkeskommunale friluftsmidler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602018 PS 60/2018 Orienteringssaker i Næring og kulturkomiteen 6. juni 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE