eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 06 20 20180620 20.06.2018 10:00 Fylkeshuset Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS422018 PS 42/2018 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 - 2029 - fastsettelse av plan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432018 PS 43/2018 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinær tildeling 2018 og fordeling av rente- og inndratte midler 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442018 PS 44/2018 Regional plan for kultur 2018-2029- fastsettelse av plan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452018 PS 45/2018 Utfordringer knyttet til innfyll av gummigranulat i kunstgressbaner - Statusrapport pr juni 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462018 PS 46/2018 Sarpsborg kommune - tilskudd til orkestergrav Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472018 PS 47/2018 "Østfoldskolen mot 2020 - fornyelse av videregående opplæring i skole og bedrift" - rapportering på tiltak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482018 PS 48/2018 Lokal forskrift- fleksibilitet i fag og timefordelingen i videregående opplæring, Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492018 PS 49/2018 Søknad om støtte fra American College of Norway Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502018 PS 50/2018 Nye St. Olav og Frederik II videregående skoler - valg av energidesign og miljøprofil Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512018 PS 51/2018 Kjøpsavtale for tomt til nye Frederik II vgs Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522018 PS 52/2018 Relokalisering og alternativ byggeløsning for Østfold fylkeskommunale skole avdeling Nabbetorp Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532018 PS 53/2018 Halden videregående skole samling i sentrum - alternative løsninger for samling av skolen i sentrum Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542018 PS 54/2018 Yrkes- og utdanningsmessa 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTE
0 PS552018 PS 55/2018 Utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562018 PS 56/2018 Orientering om Kalnes-eiendommen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572018 PS 57/2018 Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050, stadfesting Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582018 PS 58/2018 Utredning av program for vaksinasjon mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592018 PS 59/2018 Føringer for fylkeskommunenes budsjettarbeid før sammenslåing til Viken fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602018 PS 60/2018 Økonomisk strategi - budsjettrammer 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612018 PS 61/2018 Årsregnskap 2017, Årsrapport 2017 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622018 PS 62/2018 Tertialrapport pr 1. tertial 2018 og budsjettendringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632018 PS 63/2018 Høring - Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642018 PS 64/2018 Omklassifisering av vegnett etter omlegging av fylkesvei 107 i Fredrikstad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652018 PS 65/2018 Forlengelse og revidering av samarbeidsavtalen om areal og transportutvikling i Mosseregionen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662018 PS 66/2018 Regional transportplan for Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672018 PS 67/2018 Revidert byggeprogram for fylkesveier 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682018 PS 68/2018 Oppfølging av forvaltningsrevisjonens informasjonssikkerhetstiltak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692018 PS 69/2018 Vedtak av handlingsprogrammer 2018-2021 for regionale vannforvaltningsplaner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702018 PS 70/2018 Støtte til videreføring av Senter for miljødokumentasjon (NorEnviro) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712018 PS 71/2018 Årsmelding 2017 fra styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722018 PS 72/2018 Årsmelding for 2017 fra styret i Akershus og Østfold fylkesrevisjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732018 PS 73/2018 Årsrapport Østfoldhelsa 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742018 PS 74/2018 Årsrapport Aktiv på Dagtid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752018 PS 75/2018 Søknad fra INSPIRIA Science Center om økonomisk støtte til prosjekt UngrØst Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762018 PS 76/2018 Orientering om Regionale Forskningsfond Oslofjordfondet: Årsrapport 2017 og handlingsplan 2018-2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772018 PS 77/2018 Svinesundskomiteen - årsrapport 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782018 PS 78/2018 Gøteborg - Oslo samarbeidet - Årsrapport 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792018 PS 79/2018 Internasjonalt samarbeid - rapportering høsten 2017 og våren 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802018 PS 80/2018 Østfoldmuseene - årsrapport og tilbakemelding på Østfold fylkeskommunenes museumspolitikk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812018 PS 81/2018 Spørsmål. Redusere bruk av plast Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822018 PS 82/2018 Spørsmål. Tannpleietilbud til eldre Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE