eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 09 20 20180920 20.09.2018 10:00 Fylkeshuset Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS832018 PS 83/2018 Eierskapskontroll i Vigo IKS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842018 PS 84/2018 Forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensen – høring fra Fiskeridirektoratet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852018 PS 85/2018 Vern av skog på Kalnes Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862018 PS 86/2018 Østfoldteatret - status og videre arbeid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872018 PS 87/2018 Avtale med Nettbuss AS om nytt busstilbud i Nedre Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882018 PS 88/2018 Endringer i regional planstrategi - stadfesting etter offentlig høring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892018 PS 89/2018 Forslag til justering av eieravtale og forslag til eierstrategi for Innovasjon Norge Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902018 PS 90/2018 Rapportering: Et løft for flere læreplasser Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912018 PS 91/2018 Mulighetsstudie for Hvalersambandet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922018 PS 92/2018 Overføring av de statlige fiskerihavnene til fylkeskommunene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932018 PS 93/2018 Innspill til Opplæringslovutvalget for videre behandling i fagpolitisk utvalg i Østlandssamarbeidet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942018 PS 94/2018 Høring: Forslag til felles fagskolestrategi for fylkeskommunene på Østlandet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952018 PS 95/2018 Søknad om fritak fra politiske verv - Vegar Fjell Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962018 PS 96/2018 NDLA - Nasjonal Digital LæringsArena - Orientering om årsmelding for 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972018 PS 97/2018 Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS982018 PS 98/2018 Årsrapport 2017 - Samarbeidsalliansen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS992018 PS 99/2018 Årsrapport 2017 - Østlandssamarbeidet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1002018 PS 100/2018 Osloregionens Europakontor - Årsrapport 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1012018 PS 101/2018 Interpellasjon - fritt skolevalg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022018 PS 102/2018 Godkjenning av etablering av enheten fylkesadvokaten i Viken Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1032018 PS 103/2018 Interpellasjon om å arrangere folkeavstemning om Viken i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1042018 PS 104/2018 Interpellasjon. Et klimabasert og robust landbruk - med Kalnes som motor for Norge og Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE