eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 02 08 20180208 08.02.2018 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12018 PS 1/2018 Forskuttering til Bypakke Nedre Glomma fase 2 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22018 PS 2/2018 Kommunedelplan for ny Glommakryssing i Fredrikstad. Utlegging for høring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32018 PS 3/2018 Justert skolebruksplan 2018-2027. Høringsutkast Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42018 PS 4/2018 Halden videregående skole, avdeling Risum - salg og tilbakeleie av skoleanlegget Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52018 PS 5/2018 Halden videregående skole – bygningsmessig løsning for samling i sentrum Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62018 PS 6/2018 Høringsutkast. Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72018 PS 7/2018 Tilrettelegging for politisk arbeid med ny fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82018 PS 8/2018 Suppleringsvalg av vararepresentant - fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92018 PS 9/2018 Hovedtariffoppgjøret 2018 - Debatthefte - KS spør Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102018 PS 10/2018 Utsatt sak. Arbeidet med etablering av Viken fylkeskommune og behov for oppgaveprioritering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112018 PS 11/2018 Sluttrapport Byutredning fase I nedre Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122018 PS 12/2018 Avtale om fordeling av ansvar og kostnader - kommunedelplan med konseptvalgutredning for IC Sarpsborg stasjon - Haflund og fv 118 Ny Sarpsbru med eventuelle omlegging av rv 111 øst for Hafslund Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132018 PS 13/2018 Nordsjøkommisjonen - søknad om støtte til norsk sekretariatsfunksjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142018 PS 14/2018 Videre deltakelse i Regionalt program for leverandørutvikling 2018-2019 - Innovative innkjøp Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152018 PS 15/2018 Samarbeidsavtalen med Schleswig-Holstein - kommisjonsmøte i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162018 PS 16/2018 Valg av styremedlemmer til Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172018 PS 17/2018 Valg av styremedlemmer til Vegfinans Østfold bompengeselskap AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182018 PS 18/2018 Mulighetsstudie om kollektivtilbud mellom Østfold og Västra Götaland Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192018 PS 19/2018 Biogassbuss på Kalnes videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202018 PS 20/2018 Høring av forslag til Regional transportplan for Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212018 PS 21/2018 Høring. Västtågsutredningen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222018 PS 22/2018 Høringsuttalelse om forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232018 PS 23/2018 Oppstart av arbeid med klimaplaner i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242018 PS 24/2018 Innspill til jordbruksforhandlingene 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252018 PS 25/2018 Orienteringssaker i fylkesutvalget 8. februar 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE