eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 04 12 20180412 12.04.2018 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS392018 PS 39/2018 Endringer i regional planstrategi - forslag til revidert plandokument Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402018 PS 40/2018 Østfold fylkeskommunes arbeid med universell utforming Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412018 PS 41/2018 Overføring av investeringsmidler fra 2017 til 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422018 PS 42/2018 Søknad om tilskudd - Større arrangementer som profilerer Østfold - Europa Cup og Europamesterskap i BMX – Råde BMX i samarbeid med Gressvik, Moss og Aremark BMX Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432018 PS 43/2018 Søknad om tilskudd - Større arrangementer som profilerer Østfold - Tall Ships Races – Fredrikstad kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442018 PS 44/2018 Årsberetning 2017 - Ungdommens fylkesråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452018 PS 45/2018 Årsberetning 2017 - Flerkulturelt råd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462018 PS 46/2018 Årsberetning 2017 - Eldrerådet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472018 PS 47/2018 Årsberetning 2017 - Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482018 PS 48/2018 Høring. NOU 2017: 17 På ein søndag? Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492018 PS 49/2018 Mulighetsstudie for etablering av interkommunale idrettshaller ved Greåker og Frederik II videregående skoler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502018 PS 50/2018 Samling av Halden videregående skole i sentrum - orientering tilbud fra Porsnes Utvikling AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTE
0 PS512018 PS 51/2018 Høring. Forslag om ny opplæringsmodell for ambulansefaget Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522018 PS 52/2018 Fremdriftsplan alle skolebyggprosjekter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532018 PS 53/2018 Riksantikvarens prioriteringer for den regionale kulturminneforvaltningen 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542018 PS 54/2018 Kommuneplanens arealdel Rømskog. Oppfølging av innsigelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552018 PS 55/2018 Forespørsel om områderegulering til næringsformål Kalnes Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562018 PS 56/2018 Fordeling av midler til administrasjon og drift av vannområdene i Østfold i 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572018 PS 57/2018 Prosjekter i Klimasats-ordningen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582018 PS 58/2018 INNOKLIMA – samarbeid med forskningsinstitusjoner om bedre klimastatistikk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592018 PS 59/2018 Årsmelding 2017 for Bynettverket i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602018 PS 60/2018 Høring. Omfanget av leveringspliktige posttjenester Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612018 PS 61/2018 Østfoldkonferansen 2019 - oppnevning av fylkeskommunens representasjon i konferansestyret Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622018 PS 62/2018 Ekspertutvalgets forslag til nye oppgaver - høringssvar Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632018 PS 63/2018 Kommunedelplan Felles veg og bane ved Sarpsfossen - Tilleggsutredning Vegalternativ 10 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642018 PS 64/2018 Forslag om gratis bestillingstilbud i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652018 PS 65/2018 Delegasjon til fellesnemnda i Viken Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662018 PS 66/2018 Orienteringssak i fylkesutvalget 12. april 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE