eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 06 07 20180607 07.06.2018 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS772018 PS 77/2018 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 - 2029 - fastsettelse av plan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782018 PS 78/2018 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinær tildeling 2018 og fordeling av rente- og inndratte midler 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792018 PS 79/2018 Regional plan for kultur 2018-2029- fastsettelse av plan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802018 PS 80/2018 Utfordringer knyttet til innfyll av gummigranulat i kunstgressbaner - Statusrapport pr juni 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812018 PS 81/2018 Sarpsborg kommune - tilskudd til orkestergrav Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822018 PS 82/2018 Søknad om støtte fra American College of Norway Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832018 PS 83/2018 Nye St. Olav og Frederik II videregående skoler - valg av energidesign og miljøprofil Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842018 PS 84/2018 Kjøpsavtale for tomt til nye Frederik II vgs Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852018 PS 85/2018 Relokalisering og alternativ byggeløsning for Østfold fylkeskommunale skole avdeling Nabbetorp Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862018 PS 86/2018 Halden videregående skole samling i sentrum - alternative løsninger for samling av skolen i sentrum Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872018 PS 87/2018 Utlån og utleie av fylkeskommunale lokaler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882018 PS 88/2018 Orientering om Kalnes-eiendommen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892018 PS 89/2018 Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050, stadfesting Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902018 PS 90/2018 Føringer for fylkeskommunenes budsjettarbeid før sammenslåing til Viken fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912018 PS 91/2018 Økonomisk strategi - budsjettrammer 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922018 PS 92/2018 Årsregnskap 2017, Årsrapport 2017 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932018 PS 93/2018 Tertialrapport pr 1. tertial 2018 og budsjettendringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942018 PS 94/2018 Høring - Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952018 PS 95/2018 Revidert byggeprogram for fylkesveier 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962018 PS 96/2018 Oppfølging av forvaltningsrevisjonens informasjonssikkerhetstiltak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972018 PS 97/2018 Vedtak av handlingsprogrammer 2018-2021 for regionale vannforvaltningsplaner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS982018 PS 98/2018 Årsmelding 2017 fra styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS992018 PS 99/2018 Årsmelding for 2017 fra styret i Akershus og Østfold fylkesrevisjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1002018 PS 100/2018 Søknad fra INSPIRIA Science Center om økonomisk støtte til prosjekt UngrØst Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1012018 PS 101/2018 Svinesundskomiteen - årsrapport 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022018 PS 102/2018 Gøteborg - Oslo samarbeidet - Årsrapport 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1032018 PS 103/2018 Internasjonalt samarbeid - rapportering høsten 2017 og våren 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1042018 PS 104/2018 Kommuneplanens arealdel Askim. Oppfølging av innsigelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1052018 PS 105/2018 Høringsuttalelse - Kommunedelplan for sentrum 2018-2030 -Sarpsborg kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1062018 PS 106/2018 Hvaler kommune, Kommuneplanens arealdel 2018-2013, 2. gangs offentlig ettersyn Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1072018 PS 107/2018 Konferanse om Oslofjorden Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082018 PS 108/2018 Haldenvassdragets Kanalselskap AS - strateginotat Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1092018 PS 109/2018 Fossilfri2030 - oppdatering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102018 PS 110/2018 Søknad om støtte til beredskapsbåten i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112018 PS 111/2018 Tariffrevisjonene pr. 1. 5. 2018 - Partenes forslag til ny Hovedtariffavtale - til uravstemming Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122018 PS 112/2018 Søknad om tilskudd til Olavsdagene 2019 - Sarpsborg kommunes pilotprosjekt til Nasjonaljubileet 2020- 2030 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132018 PS 113/2018 Høring - Regionreformen - Ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og andre oppgaver Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142018 PS 114/2018 Fylkeskommunens arbeid med påvirkning – status og prioritering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1152018 PS 115/2018 Orienteringssaker i fylkesutvalget 7. juni 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162018 PS 116/2018 Høringssvar. Rapport om overføring av fylkesvegadministrasjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE