eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 10 18 20181018 18.10.2018 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1472018 PS 147/2018 UKM Norge/Sverige - grensesprengende ungdomskultur 2018-2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1482018 PS 148/2018 Søknad om fritak fra politiske verv - Linn Victoria Olsen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1492018 PS 149/2018 Søknad om fritak fra politiske verv - Håvard Osflaten Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1502018 PS 150/2018 Godkjenning av kjøpekontrakt for tomt til nye Frederik II vgs Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1512018 PS 151/2018 Omdisponering av tomt på Kråkerøy - henvendelse fra Fredrikstad Gatelag Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1522018 PS 152/2018 Tertialrapport pr 2. tertial 2018 og budsjettregulering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1532018 PS 153/2018 Justering av budsjetterte avskrivninger og amortisering av tidligere års premieavvik Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1542018 PS 154/2018 Dobbeltsporet jernbane, Østfoldbanens vestre linje: Anmodning til BaneNor om avklaring av båndlegging av arealer i Østfoldbyene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1552018 PS 155/2018 Høringsuttalelse: Nasjonal ramme for vindkraft på land - innspill om viktige regionale interesser Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1562018 PS 156/2018 Frisk Oslofjord - deltakelse i samarbeidsprosjekt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1572018 PS 157/2018 Høringsuttalelse. Kommunedelplan. Planprogram og varsel om oppstart - Intercity Østfoldbanen - Hensetting - Moss - Rygge - Råde Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1582018 PS 158/2018 Kommunesektorens rolle i nasjonal kulturpolitikk og KS sin rolle på kulturområdet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1592018 PS 159/2018 Den Skandinaviske Arena - vedtak om nedleggelse av samarbeid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1602018 PS 160/2018 Medfinansiering til Interregprosjektet Grenseregional næringslivsutvikling gjennom led- og arrangementsbasert turisme Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1612018 PS 161/2018 Støtte til medfinansiering av prosjekt innen EU- og Interreg-prosjekter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1622018 PS 162/2018 Medfinansiering til Interregprosjekt Marint grenseforum Skagerrak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1632018 PS 163/2018 Orienteringssaker i fylkesutvalget 18. oktober 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1642018 PS 164/2018 Konstituering i lederstillinger i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1652018 PS 165/2018 Oversikt over disposisjonsfond Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1662018 PS 166/2018 TV-aksjonen Kirkens Bymisjon 2018 - søknad om bidrag Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE