eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Samferdselskomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 02 06 20180206 06.02.2018 10:00 Fylkeshuset Samferdselskomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12018 PS 1/2018 Omklassifisering av vegnettet ved åpning av ny E18 Knapstad - Retvet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22018 PS 2/2018 Fravik fra vegnormalene - smalere fortau og kjørefeltbredde for sykkeltiltak i Henstad allé, fylkesvei 740 i Askim Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32018 PS 3/2018 Forskuttering til Bypakke Nedre Glomma fase 2 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42018 PS 4/2018 Kommunedelplan for ny Glommakryssing i Fredrikstad. Utlegging for høring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52018 PS 5/2018 Høringsutkast. Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62018 PS 6/2018 Innbyggerforslag - Ja til gratis parkering ved Sykehuset Østfold - Kalnes Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72018 PS 7/2018 Mulighetsstudie om kollektivtilbud mellom Østfold og Västra Götaland Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82018 PS 8/2018 Biogassbuss på Kalnes videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92018 PS 9/2018 Høring av forslag til Regional transportplan for Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102018 PS 10/2018 Høring. Västtågsutredningen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112018 PS 11/2018 Høringsuttalelse om forslag til endring av vegtrafikkloven og parkeringsforskriften Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122018 PS 12/2018 Oppstart av arbeid med klimaplaner i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132018 PS 13/2018 Østfold tar bussen - forslag til stimuleringstiltak og markedsføring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142018 PS 14/2018 Leveranseavtale 2018 mellom Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152018 PS 15/2018 Melding. Arbeid med forkjørsregulering av fylkesveier 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162018 PS 16/2018 Valg av brutype for kryssing av Rødsund - sykkelvei langs fv 120 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172018 PS 17/2018 Mobilitetsstrategien - revidering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182018 PS 18/2018 Utbyggingsplan for ladeinfrastruktur ved fylkeskommunale bygg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192018 PS 19/2018 Samarbeidsordning med kommunene for økt sykkelbruk - behandling av innkommende søknader Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202018 PS 20/2018 Høring. EU-kommisjonens forslag til endring i forordning - internasjonalt marked for transport med turvogn og buss Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212018 PS 21/2018 Orienteringssak. Samferdselsdepartementets invitasjon til konkurranse - smartere transport i Norge Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222018 PS 22/2018 Orienteringssaker i samferdselskomiteen 6. februar 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE