eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Samferdselskomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 06 05 20180605 05.06.2018 12:00 Quality Hotel Sarpsborg Samferdselskomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS352018 PS 35/2018 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018 - 2029 - fastsettelse av plan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362018 PS 36/2018 Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050, stadfesting Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372018 PS 37/2018 Årsregnskap 2017, Årsrapport 2017 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382018 PS 38/2018 Tertialrapport pr 1. tertial 2018 og budsjettendringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392018 PS 39/2018 Høring - Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402018 PS 40/2018 Omklassifisering av vegnett etter omlegging av fylkesvei 107 i Fredrikstad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412018 PS 41/2018 Forlengelse og revidering av samarbeidsavtalen om areal og transportutvikling i Mosseregionen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422018 PS 42/2018 Regional transportplan for Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432018 PS 43/2018 Revidert byggeprogram for fylkesveier 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442018 PS 44/2018 Fossilfri2030 - oppdatering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452018 PS 45/2018 Status og utfordringer for grusveiene i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462018 PS 46/2018 Utvidet mandat for ressursgruppe sykkel Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE