eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 04 18 20180418 18.04.2018 09:00 Fylkeshuset, Sarpsborg Valdisholm Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS182018 PS 18/2018 Godkjenning av referat fra styringsgruppas møte 9. mars 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192018 PS 19/2018 Orienteringssaker til rådmannsutvalget 18. april 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202018 PS 20/2018 Innspill til handlingsplan for jernbanesektoren – prosess for utarbeidelse/behandling av høringsuttalelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212018 PS 21/2018 Revidert handlingsprogram for fase 1 av Bypakke Nedre Glomma med forslag til budsjett for 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222018 PS 22/2018 Områdereguleringsplan for Vingulmorkveien og Torsbekkdalen – avslutning av planarbeid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232018 PS 23/2018 Justert planprogram for kommunedelplan med KU for dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg, rv. 110 Simo – St. Croix og fv. 118 Ny Sarpsbru med eventuell omlegging av rv. 111 øst for Hafslund Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242018 PS 24/2018 Foreløpige saker til kommende møter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252018 PS 25/2018 Regulering av fv. 109 – Fredrikstad – høringsforslag Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262018 PS 26/2018 Eventuelt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE