eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 02 13 20190213 13.02.2019 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS22019 PS 2/2019 Oppsigelse av medlemskap i Opplæringskontor for offentlig sektor(OKOS) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32019 PS 3/2019 Budsjett 2019 - fordeling av bevilgninger til rammeområdene på funksjoner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42019 PS 4/2019 Fylkeskommunens ivaretakelse av kravene i ny personopplysningslov Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52019 PS 5/2019 Felles saksframlegg for detaljregulering av fv. 109 Rolvsøysund-Alvim - høring og offentlig ettersyn Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62019 PS 6/2019 Søknad om bidrag til å utvikle Mørk som et viktig strategisk knutepunkt for fibernett i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72019 PS 7/2019 Samtykke - Stabburveien 7 - Fredrikstad - Bruksendring fra lager til forretning og oppføring av tilbygg for lagersalg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82019 PS 8/2019 Høringsuttalelse. Kommuneplanens arealdel Rømskog kommune 2018-2030. 2. gangs offentlig ettersyn Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92019 PS 9/2019 Oppfølging av fylkesplanvedtak. Hvordan delmål for jordvern er implementert i fylkesplankartet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102019 PS 10/2019 Hensetting Fredrikstad og Sarpsborg - Varsel om oppstart kommunedelplan med konsekvensutredning og offentlig ettersyn av forslag til planprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112019 PS 11/2019 Høringsuttalelse. Varsel oppstart av kommunedelplan og offentlig ettersyn av planprogram. Intercity Haug - Seut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122019 PS 12/2019 Vurdering av handlingsprogrammer til regionale planer i forbindelse med økonomiplan 2019-2022 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132019 PS 13/2019 Rullering av handlingsprogrammer for Regionale plan for Kompetanse, -Kulturminne og -Folkehelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142019 PS 14/2019 Fordeling av statlige regionale utviklingsmidler for 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152019 PS 15/2019 Status og evaluering av Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162019 PS 16/2019 Søknad om tilskudd til interkommunalt anlegg - Racket og flerbrukshall - Mysen Tennisklubb - Eidsberg kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172019 PS 17/2019 Søknad om tilskudd til interkommunalt anlegg - skøytehall - Båstad - Trøgstad kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182019 PS 18/2019 Prioriteringer på kulturminneseksjonen for 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192019 PS 19/2019 Orienteringssaker i fylkesutvalget 13. februar 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202019 PS 20/2019 Halden vgs - samling i sentrum - handlingsalternativ for videre arbeid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE