eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 06 20190606 06.06.2019 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS542019 PS 54/2019 Tertialrapport pr 1. tertial 2019 og budsjettendringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552019 PS 55/2019 Årsregnskap 2018, Årsrapport 2018 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562019 PS 56/2019 Regnskap 2018 for Viken-prosjektet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572019 PS 57/2019 Oppsigelse av Østfold fylkeskommunes medlemskap i Klp Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582019 PS 58/2019 Søknad om tilskudd til interkommunalt anlegg - Racket og flerbrukshall - Mysen Tennisklubb - Eidsberg kommune – Fornyet søknad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592019 PS 59/2019 Søknad om tilskudd til interkommunalt anlegg - skøytehall - Båstad - Trøgstad kommune - Gjentatt søknad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602019 PS 60/2019 Søknad om driftstilskudd til Østfoldhallen – Fredrikstad kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612019 PS 61/2019 Økonomisk bidrag til ny båt til Skjærgårdstjenesten i Fredrikstad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622019 PS 62/2019 Friluftshus på Storesand - søknad om støtte Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632019 PS 63/2019 Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Eierskap- og driftsmodell Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642019 PS 64/2019 Kjøkøysund bru - forstudie om plassering av ny bru - skisseprosjekt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652019 PS 65/2019 Revidert byggeprogram for fylkesveier 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662019 PS 66/2019 Jordvern og oppretthold av jordarealstørrelser og- kvaliteter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672019 PS 67/2019 Vegfinans AS - ny modell for finansiering og garantiansvar Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682019 PS 68/2019 Utredning - omorganisering av Opera Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692019 PS 69/2019 Østfoldteatret - status og videre framdrift Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702019 PS 70/2019 Fylkeskommunens eierskap i Haldenvassdragets kanalselskap Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712019 PS 71/2019 Høringsuttalelse. Nasjonal ramme for vindkraft Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722019 PS 72/2019 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinær tildeling 2018 og fordeling av rente- og inndratte midler 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732019 PS 73/2019 Årsberetning 2018 - Ungdommens fylkesråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742019 PS 74/2019 Årsrapport 2018 - Østfold Energi Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752019 PS 75/2019 Årsberetning 2018 - Flerkulturelt råd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762019 PS 76/2019 Årsberetning 2018 - Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772019 PS 77/2019 Årsberetning 2018 - Eldrerådet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782019 PS 78/2019 Høringsuttalelse. Kommuneplanens arealdel 2019-20130. Aremark kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792019 PS 79/2019 Høringsuttalelse - kmmuneplanens arealdel 2019-2030 - Skiptvet kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802019 PS 80/2019 Uttalelse. Søknad om samtykke til fravik fra regional planbestemmelse. Stabburveien 18. Fredrikstad kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812019 PS 81/2019 Uttalelse. søknad om samtykke til å fravike regional planbestemmelse for nylokalisering av arbeidsplassintensiv virksomhet. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822019 PS 82/2019 Saksframlegg rullering av handlingsprogram for folkehelse og kulturminner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832019 PS 83/2019 Regional plan for klima og energi til offentlig ettersyn Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842019 PS 84/2019 Søknad om økonomisk støtte til Håpets katedral 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852019 PS 85/2019 Omdisponering av midler bevilget til Innovative Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862019 PS 86/2019 Oppfølging av budsjettvedtak 2019 - Campus Moss Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872019 PS 87/2019 Oppfølging av regionalt samarbeid i Megaregion western Scandinavia Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882019 PS 88/2019 Østfold fylkeskommunes deltagelse som Oslo Brand Partner i Samarbeidsalliansen Osloregionens internasjonale profilering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892019 PS 89/2019 Politisk deltakelse på AER sommerakademi i Serbia 1.- 6. juli Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902019 PS 90/2019 Næringsutviklingsprosjektet i Mosseregionen - sluttevaluering og videre finansiering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912019 PS 91/2019 Kunstgress 2019-2021 (KG2021) – Status og vedtak i forbindelse med budsjett for 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922019 PS 92/2019 Skjønnsmidler kultur – disponering av avsatte midler til prioriterte tiltak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932019 PS 93/2019 Fartøyvernmidler 2019 - forslag til fordeling Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942019 PS 94/2019 Endring i selskapsavtale - Østfold Interkommunale Arkivselskap IKA Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952019 PS 95/2019 Orientering om solenergiprosjekt på Greåker videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962019 PS 96/2019 Orienteringssaker til fylkesutvalget 6. juni 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE