eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 09 19 20190919 19.09.2019 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS982019 PS 98/2019 Høringsuttalelse. Kommuneplanens samfunnsdel for nye Nye Moss kommune 2020-2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS992019 PS 99/2019 Høringsuttalelse. Kommuneplanens arealdel for Nye Moss kommune 2020-2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1002019 PS 100/2019 Høringsuttalelse - kommuneplanens arealdel - Våler 2019-2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1012019 PS 101/2019 Oppfølging av innsigelser - kommuneplanens arealdel - Skiptvet 2019-2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022019 PS 102/2019 Oversikt over klimaprosjekter og -satsinger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1032019 PS 103/2019 Regionale planer for vannforvaltning 2022-2027 - vedtak av planprogram og hovedutfordringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1042019 PS 104/2019 Forslag til bevaringsområder for hummer i Østfold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1052019 PS 105/2019 Støtte til TV-aksjonen NRK 2019 - CARE Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1062019 PS 106/2019 Forslag til kommunedelplan Intercity dobbeltspor Seut-Rolvsøy og rv. Simo - St.Croix Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1072019 PS 107/2019 Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity Fredrikstad – Sarpsborg - strekning Rolvsøy - Klavestad og fv 118 - ny Sarpsbru Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082019 PS 108/2019 Rygge øvings og beredskapssenter - sluttrapport fra prosjektet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1092019 PS 109/2019 Fullmakter til å avgjøre innkomne søknader for næringsutvikling, Haldenvassdraget og medfinansiering EU administrativt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102019 PS 110/2019 Høringsinnspill til Langtidsplan for forsvarssektoren 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112019 PS 111/2019 Deltagelse i OECD-prosjekt - "Building a green Investment hub in the Wake of the Fehrman Belt Fixed Link" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122019 PS 112/2019 Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold (GVØ). Andre delrapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132019 PS 113/2019 Videreføring av Kompetanseforum Østfold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142019 PS 114/2019 Orientering om analyse av boligmarkedsutvikling i Østfold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1152019 PS 115/2019 Status på prosjekt Mestring og mening i det nasjonale folkehelseprogrammet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162019 PS 116/2019 Folkehelseprofil 2019 for Østfold, Buskerud og Akershus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1172019 PS 117/2019 Pilot: Aktivitetsbasert arbeidsplass, samproduksjonssenter og fleksikontorer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182019 PS 118/2019 Orienteringssaker til fylkesutvalget 19. september 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192019 PS 119/2019 Spørsmål om bompengeavtalen - sideveisbommer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE