eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 20 20190620 20.06.2019 10:00 Fylkeshuset Fylkestinget
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS222019 PS 22/2019 Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232019 PS 23/2019 Årsmelding 2018 fra styret i Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariatet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242019 PS 24/2019 Kontrollutvalgets årsmelding for 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252019 PS 25/2019 Tertialrapport pr 1. tertial 2019 og budsjettendringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262019 PS 26/2019 Årsregnskap 2018, Årsrapport 2018 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272019 PS 27/2019 Regnskap 2018 for Viken-prosjektet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282019 PS 28/2019 Oppsigelse av Østfold fylkeskommunes medlemskap i Klp Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292019 PS 29/2019 Søknad om tilskudd til interkommunalt anlegg - Racket og flerbrukshall - Mysen Tennisklubb - Eidsberg kommune – Fornyet søknad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302019 PS 30/2019 Søknad om tilskudd til interkommunalt anlegg - skøytehall - Båstad - Trøgstad kommune - Gjentatt søknad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312019 PS 31/2019 Søknad om driftstilskudd til Østfoldhallen – Fredrikstad kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322019 PS 32/2019 Økonomisk bidrag til ny båt til Skjærgårdstjenesten i Fredrikstad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332019 PS 33/2019 Friluftshus på Storesand - søknad om støtte Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342019 PS 34/2019 Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Eierskap- og driftsmodell Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352019 PS 35/2019 Gjellestadskipet - videre prosjekter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362019 PS 36/2019 Kjøkøysund bru - forstudie om plassering av ny bru - skisseprosjekt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372019 PS 37/2019 Revidert byggeprogram for fylkesveier 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382019 PS 38/2019 Fravikssøknad fra vegnormal Fv.202, gang og sykkelveg fra Hovin-Holli, Spydeberg kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392019 PS 39/2019 Nasjonal transportplan 2022-2033 - orientering om prosess og Vikens innspill Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402019 PS 40/2019 Nasjonal Transportplan 2022-2033 - Østlandssamarbeidets innspill Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412019 PS 41/2019 Jordvern og oppretthold av jordarealstørrelser og- kvaliteter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422019 PS 42/2019 Vegfinans AS - ny modell for finansiering og garantiansvar Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432019 PS 43/2019 Utredning - omorganisering av Opera Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442019 PS 44/2019 Østfoldteatret - status og videre framdrift Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452019 PS 45/2019 Nye prøve- og konsertlokaler for Det Norske Blåseensemble (DNBE) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462019 PS 46/2019 Fylkeskommunens eierskap i Haldenvassdragets kanalselskap Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472019 PS 47/2019 Høringsuttalelse. Nasjonal ramme for vindkraft Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482019 PS 48/2019 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinær tildeling 2018 og fordeling av rente- og inndratte midler 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492019 PS 49/2019 Fordeling av midler til kulturarenaer i Østfold - Desentralisert ordning for kulturbygg 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502019 PS 50/2019 Forlengelse av samarbeidsavtale mellom Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune og INSPIRIA science center AS om folkehelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512019 PS 51/2019 Videreføring av Østfoldhelsa etter 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522019 PS 52/2019 Erfaringer fra vaksinasjonsprosjektet mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532019 PS 53/2019 Orientering om vedtak fattet med hjemmel i fylkesutvalgets hastemyndighet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542019 PS 54/2019 "Østfoldskolen mot 2020", rapportering på tiltak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552019 PS 55/2019 Fleksible kvalifiseringstilbud for Oppfølgingstjenestens målgrupper Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562019 PS 56/2019 Orienteringssak - Nasjonalt tilsyn - Voksnes rett til videregående opplæring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572019 PS 57/2019 Inkluderende Østfold (2014-2018). Rapportering på oppfølging fra mai 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582019 PS 58/2019 Østfold fylkeskommunes eierskap i Østfold Energi Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592019 PS 59/2019 Årsberetning 2018 - Ungdommens fylkesråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602019 PS 60/2019 Orientering om Regionalt Forskningsfond Oslofjordfondet: Årsrapport 2018 og handlingsplan 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612019 PS 61/2019 Årsrapport 2018 for Aktiv på dagtid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622019 PS 62/2019 Orientering om NDLA årsmelding 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632019 PS 63/2019 Årsrapport 2018 - Østfold Energi Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642019 PS 64/2019 Årsberetning 2018 - Flerkulturelt råd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652019 PS 65/2019 Årsberetning 2018 - Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662019 PS 66/2019 Årsrapport 2018 Østfoldhelsa Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672019 PS 67/2019 Rullering av handlingsprogram 2020-2023 for regional plan for folkehelse og regional kulturminneplan Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682019 PS 68/2019 Årsberetning 2018 - Eldrerådet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692019 PS 69/2019 Regional plan for klima og energi til offentlig ettersyn Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702019 PS 70/2019 Forvaltningsrevisjonsrapport - Østfold fylkeskommunes rolle og ansvar overfor Østfold kunstsenter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712019 PS 71/2019 Fellesnemnda for Viken fylkeskommune - prosjektregnskap og revisjonsberetning for 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722019 PS 72/2019 Interpellasjon mot nedleggelse av trafikkstasjonen på Mysen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732019 PS 73/2019 Interpellasjon om erklæring av klimakrise Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742019 PS 74/2019 Spørsmål om sammenhengende kollektivtilbud i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752019 PS 75/2019 Interpellasjon om kontantfrie busser Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762019 PS 76/2019 Delegering av fullmakter høsten 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE