eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Næring og kulturkomiteen Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 05 20190605 05.06.2019 10:00 Litteraturhuset Fredrikstad Næring og kulturkomiteen
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1052019 PS 105/2019 Tertialrapport pr 1. tertial 2019 og budsjettendringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1062019 PS 106/2019 Årsregnskap 2018, Årsrapport 2018 og disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1072019 PS 107/2019 Søknad om tilskudd til interkommunalt anlegg - Racket og flerbrukshall - Mysen Tennisklubb - Eidsberg kommune – Fornyet søknad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082019 PS 108/2019 Søknad om tilskudd til interkommunalt anlegg - skøytehall - Båstad - Trøgstad kommune - Gjentatt søknad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1092019 PS 109/2019 Økonomisk bidrag til ny båt til Skjærgårdstjenesten i Fredrikstad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102019 PS 110/2019 Friluftshus på Storesand - søknad om støtte Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112019 PS 111/2019 Interkommunale idrettsanlegg i Sarpsborg og Fredrikstad. Eierskap- og driftsmodell Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122019 PS 112/2019 Gjellestadskipet - videre prosjekter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132019 PS 113/2019 Utredning - omorganisering av Opera Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142019 PS 114/2019 Østfoldteatret - status og videre framdrift Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1152019 PS 115/2019 Nye prøve- og konsertlokaler for Det Norske Blåseensemble (DNBE) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162019 PS 116/2019 Søknad om driftstilskudd til Østfoldhallen – Fredrikstad kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1172019 PS 117/2019 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinær tildeling 2018 og fordeling av rente- og inndratte midler 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182019 PS 118/2019 Fordeling av midler til kulturarenaer i Østfold - Desentralisert ordning for kulturbygg 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192019 PS 119/2019 Orientering om Regionalt Forskningsfond Oslofjordfondet: Årsrapport 2018 og handlingsplan 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202019 PS 120/2019 Orientering om solenergiprosjekt på Greåker videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212019 PS 121/2019 Østfold fylkeskommunes deltagelse som Oslo Brand Partner i Samarbeidsalliansen Osloregionens internasjonale profilering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222019 PS 122/2019 Søknad om økonomisk støtte til Håpets katedral 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232019 PS 123/2019 Omdisponering av midler bevilget til Innovative Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1242019 PS 124/2019 Næringsutviklingsprosjektet i Mosseregionen - sluttevaluering og videre finansiering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1252019 PS 125/2019 Regional plan for klima og energi til offentlig ettersyn Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1262019 PS 126/2019 Fartøyvernmidler 2019 - forslag til fordeling Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1272019 PS 127/2019 Kunstgress 2019-2021 (KG2021) – Status og vedtak i forbindelse med budsjett for 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1282019 PS 128/2019 VisitØstfold AS - Status, markedsplan 2019 og prolongering av avtale Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1292019 PS 129/2019 Regionreform – drøfting av oppgavedeling på kulturområdet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1302019 PS 130/2019 Støtte til kulturproduksjoner 2. halvår 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1312019 PS 131/2019 Skjønnsmidler kultur – disponering av avsatte midler til prioriterte tiltak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1322019 PS 132/2019 Skjønnsmidler kultur- tilleggssak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1332019 PS 133/2019 Søknad om tilskudd - Regionalt løft for paraidretten i Østfold - Olympiatoppen Øst Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1342019 PS 134/2019 Søknad om tilskudd til Norgescup Enduro på Rudskogen Motorsenter - Større arrangement som profilerer Østfold – Borg mc klubb Sarpsborg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1352019 PS 135/2019 Søknad om tilskudd - Større arrangementer som profilerer Østfold - Fredrikstad Cup 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1362019 PS 136/2019 Søknad om tilskudd fra iSarpsborg - Større arrangement som profilerer Østfold - NM uka 2012- Sarpsborg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1372019 PS 137/2019 Søknad om støtte til lokalt matprosjekt - VM i orientering 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1382019 PS 138/2019 Oppfølging av vedtak og prosjekter innenfor matområdet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1392019 PS 139/2019 Orientering om midler til Rekruttering og kompetanseheving i landbruket Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1402019 PS 140/2019 Østfoldfloraen - rapportering om fremdrift og søknad om støtte for 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1412019 PS 141/2019 Naturrestaurering og tilrettelegging av natur – avsluttende søknadsbehandling 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1422019 PS 142/2019 Søknad om midler til naturrestaurering av dalsiden ved Remmenbekken i Halden Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1432019 PS 143/2019 Tildeling av statlige friluftsmidler i Østfold 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1442019 PS 144/2019 Øverbysteinen – forslag til formidlingsprosjekt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE