eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 02 14 20130214 14.02.2013 10:00 Fylkeshuset Fylkestinget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12013 PS 1/2013 Fylkesrevisjonens kartlegging av skolehelsetjenestene i de videregående skolene i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22013 PS 2/2013 Oppfølging av tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter i perioden 2007 - 2009 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32013 PS 3/2013 Forslag om tildeling av midler til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42013 PS 4/2013 Videre drift av Halden videregående skole avdeling Tosterødberget - finansiering av sosialfaglige rådgivere i videregående skoler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52013 PS 5/2013 Høring av rapporten Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62013 PS 6/2013 Etablering av Fylkesscene Østfold - søknad om tilskudd over statsbudsjettet - under kapittel 320 post 73 Nasjonale kulturbygg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72013 PS 7/2013 Mysen videregående skole - forsterket avdeling nybygg blokk - godkjenning av forprosjekt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82013 PS 8/2013 Klinikkstrukturplan for Østfold fylkeskommune 2013 - 2023 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92013 PS 9/2013 Orientering - status for Samarbeidsavtalen for areal og transportutvikling i Nedre Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102013 PS 10/2013 Partnerskapsavtale 2013 - 2015 Østfoldhelsa Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112013 PS 11/2013 Oppsummering av internasjonale saker fra 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122013 PS 12/2013 Forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg - rapport 23 om fordeling - andre halvår 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132013 PS 13/2013 Orientering om resultater av Oslofjordfondets utlysing oktober 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142013 PS 14/2013 Årsmelding 2012 – fra elev- og lærlingombudet i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152013 PS 15/2013 Rapport 2012 - Fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162013 PS 16/2013 Interpellasjon. Matebusser ved nedleggelse av togstasjoner på Østre linje Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE