eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 06 18 20130618 18.06.2013 10:00 Konventionsgaarden, Moss Fylkestinget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS372013 PS 37/2013 Forvaltningsrevisjon. Felles (sams) veiadministrasjon på fylkesveiområdet i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382013 PS 38/2013 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr 2. halvår 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392013 PS 39/2013 Fylkeskommunens rolle som ansvarlig for fagskoletilbudet i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402013 PS 40/2013 Revidert investeringsbudsjett fylkesveier 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412013 PS 41/2013 Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2014 - 2017 til Regional transportplan for Østfold mot 2050 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422013 PS 42/2013 Fremtidig elevtall og bygningsmessig løsning for St. Olav videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432013 PS 43/2013 Bypakke Nedre Glomma - bompengeordning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442013 PS 44/2013 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinær tildeling 2013 og fordeling av rente- og inndratte midler for 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452013 PS 45/2013 Endring av retningslinjer for skoleskyss - grunnskolene i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462013 PS 46/2013 Retningslinjer for tjenestereiser - reiseregulativ Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472013 PS 47/2013 Endret jakttid for elg i kommunene Aremark og Marker - 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482013 PS 48/2013 Avtale om overtagelse av festerett og bygninger, Bjølstadveien 4 - Kråkerøyforbindelsen fylkesvei 108 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492013 PS 49/2013 Kontrollutvalgets årsmelding 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502013 PS 50/2013 Østlandssamarbeidets årsrapport 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512013 PS 51/2013 Årsrapport 2012 - Regionale forskningsfond / Oslofjordfondet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522013 PS 52/2013 Gøteborg - Oslo-samarbeidet - årsberetning 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532013 PS 53/2013 Årsrapport 2012 - Opplevelsesnæring Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542013 PS 54/2013 Årsrapport for Kompetanseoffensiven 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552013 PS 55/2013 Årsregnskap og årsberetning for 2012 - disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562013 PS 56/2013 Tertialrapport pr. 1. tertial 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572013 PS 57/2013 Økonomiplan 2014 - 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582013 PS 58/2013 Høringsuttalelse NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592013 PS 59/2013 Interpellasjon. Bybane i nedre Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602013 PS 60/2013 Interpellasjon. Pendlere i Indre Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE