eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 09 26 20130926 26.09.2013 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkestinget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS612013 PS 61/2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622013 PS 62/2013 Revisjonsrapport. Bevilgninger fra komiteenes / programstyrenes disponible midler for 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632013 PS 63/2013 Oppgradering Askim E- blokk - prosjektbudsjett og finansiering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642013 PS 64/2013 Ombygging av administrasjonsbygget for Østfoldmuseene - omgjøring av økonomisk bidrag fra Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652013 PS 65/2013 Kapitalutvidelse i Borg Innovasjon AS - anmodning om deltakelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTE
0 PS662013 PS 66/2013 Omklassifisering av veinettet etter utbygging av E 18 Melleby-Momarken Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672013 PS 67/2013 Endret jakttid for elg - Rømskog kommune 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682013 PS 68/2013 Forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg - rapport 24 om fordeling - første halvår 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692013 PS 69/2013 Oppsummering av internasjonale saker første halvår 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702013 PS 70/2013 Status for oppfølging av internasjonalt ungdomsarbeid første halvår 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712013 PS 71/2013 Årsrapport for Innovasjon Norge 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722013 PS 72/2013 Samarbeidsalliansen Osloregionen - årsrapport for 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732013 PS 73/2013 Osloregionens Europakontor - årsrapport 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742013 PS 74/2013 Søknad om fritak fra verv som medlem av fylkesrådet for funksjonshemmede - Håvard W. Osflaten Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752013 PS 75/2013 Søknad om utvidet permisjon fra folkevalgte verv - Mona Irene Bråthen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762013 PS 76/2013 Spørsmål. Styrking av skognæringen i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE