eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 10 23 20131023 23.10.2013 10:00 Rica City hotell, Fredrikstad Fylkestinget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS772013 PS 77/2013 Høring. Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782013 PS 78/2013 Utredning om tverrforbindelsene fv. 114/115 og fv. 120 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792013 PS 79/2013 Utredning av Åledalslinjen i Fredrikstad kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802013 PS 80/2013 Tertialrapport pr. 2. tertial 2013 og budsjettendringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812013 PS 81/2013 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr 1. halvår 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822013 PS 82/2013 Sluttrapport for de Regional Utviklingsavtalene 2009 - 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832013 PS 83/2013 Regional kystsoneplan for Østfold - fastsetting av planprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842013 PS 84/2013 Høring. Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852013 PS 85/2013 Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862013 PS 86/2013 Nytt reglement for tilskudd til drift av funksjonshemmedes organisasjoner i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872013 PS 87/2013 Søknad om fritak fra folkevalgte verv - Eirik Milde Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882013 PS 88/2013 Interpellasjon. Gjenoppliving av fylkestinget som politisk arena Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892013 PS 89/2013 Interpellasjon. Likeverdig busstilbud Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE