eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 12 04 20131204 04.12.2013 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkestinget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS902013 PS 90/2013 Årsmelding fra styret i Akershus og Østfold fylkesrevisjon for 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912013 PS 91/2013 Forvaltningsrevisjon. Fylkesrevisjonens undersøkelse av undervisningstimer i samsvar med opplæringslovens krav i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922013 PS 92/2013 Etablering av bompengeselskap for bypakke Nedre-Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932013 PS 93/2013 Garanti for låneopptak til Bypakke - Nedre Glomma Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942013 PS 94/2013 Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune - status og videre arbeid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952013 PS 95/2013 Nye St. Olav videregående skole - status og fremdrift i arbeidet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962013 PS 96/2013 Høring. Handlingsprogram 2014-2017 (2023) for riksvegnettet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972013 PS 97/2013 Høring. Jernbaneverkets utkast til handlingsprogram 2014-2023 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS982013 PS 98/2013 Forsterket innsats for gange- og sykkelveier Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS992013 PS 99/2013 Eierstrategi for Østfold fagskole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1002013 PS 100/2013 Fylkesscene Østfold - status høsten 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1012013 PS 101/2013 Energimerking av fylkeskommunale bygg - status for arbeidet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022013 PS 102/2013 Forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg - rapport 25 om fordeling - sluttrapportering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1032013 PS 103/2013 Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1042013 PS 104/2013 Investeringsprogram for fylkesvegene 2014 - revidert oktober 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1052013 PS 105/2013 Søknad om permisjon fra folkevalgte verv - Per Magnus Finnanger Sandsmark Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1062013 PS 106/2013 Søknad om fritak fra folkevalgte verv - Erlend Wiborg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1072013 PS 107/2013 Søknad om fritak fra folkevalgte verv - Mona Irene Bråthen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082013 PS 108/2013 Fylkesrådmann Atle Haga - overgang fra åremålsstilling til fast tilsetting som fylkesrådmann Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE