eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 10 17 20131017 17.10.2013 09:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1292013 PS 129/2013 Høring. Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1302013 PS 130/2013 Tertialrapport pr. 2. tertial 2013 og budsjettendringer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1312013 PS 131/2013 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr 1. halvår 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1322013 PS 132/2013 Sluttrapport for de Regional Utviklingsavtalene 2009 - 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1332013 PS 133/2013 Regional kystsoneplan for Østfold - fastsetting av planprogram Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1342013 PS 134/2013 Høring. Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1352013 PS 135/2013 Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1362013 PS 136/2013 Nytt reglement for tilskudd til drift av funksjonshemmedes organisasjoner i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1372013 PS 137/2013 Valg av kandidater til styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst 2014 - 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1382013 PS 138/2013 Valg av kandidater til styrene for de regionale helseforetakene 2014 - 2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1392013 PS 139/2013 Valg av Østfold fylkeskommunes representant til regionstyret for Innovasjon Norge Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1402013 PS 140/2013 Møteplan for de folkevalgte organene 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1412013 PS 141/2013 Anbefalinger fra Kompetanseoffensiven til søknader om finansiering august 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1422013 PS 142/2013 Anbefalinger fra Hovedstyret for opplevelsesnæring til søknader om finansiering behandlet 12. september 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1432013 PS 143/2013 The Tall Ships Races 2014 - deltakelse fra Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1442013 PS 144/2013 Connect Østlandet - søknad om prosjektstøtte 2013 - 2014 - utsatt sak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1452013 PS 145/2013 Søknad om økonomisk støtte - analyse av verdiskapningen i Østfoldlandbruket Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1462013 PS 146/2013 Bredbånd - overføring av tilsagn og ny nasjonal støtteordning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1472013 PS 147/2013 Gøteborg-Oslo samarbeidet - revidering av samarbeidsavtalen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1482013 PS 148/2013 Orienteringssaker i fylkesutvalget 17. oktober 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1492013 PS 149/2013 Søknad om fritak fra folkevalgte verv - Eirik Milde Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE