eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 02 05 20130205 05.02.2013 10:00 Halden videregående skole avdeling Porsnes Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12013 PS 1/2013 Forslag om tildeling av midler til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22013 PS 2/2013 Videre drift av Halden videregående skole avdeling Tosterødberget - finansiering av sosialfaglige rådgivere i videregående skoler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32013 PS 3/2013 Etablering av Fylkesscene Østfold - søknad om tilskudd over statsbudsjettet - under kapittel 320 post 73 Nasjonale kulturbygg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42013 PS 4/2013 Mysen videregående skole - forsterket avdeling nybygg blokk - godkjenning av forprosjekt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52013 PS 5/2013 Klinikkstrukturplan for Østfold fylkeskommune 2013 - 2023 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62013 PS 6/2013 Partnerskapsavtale 2013 - 2015 Østfoldhelsa Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72013 PS 7/2013 Forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg - rapport 23 om fordeling - andre halvår 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82013 PS 8/2013 Årsmelding 2012 – fra elev- og lærlingombudet i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92013 PS 9/2013 Oppstart - Regional kompetanseplan 2013 - 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102013 PS 10/2013 Melding om tildeling av midler til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112013 PS 11/2013 Videreføring av Ny GIV, Overgangsprosjektet - søknad om støtte fra Kunnskapsdepartementet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122013 PS 12/2013 Statusrapport 6 Helsefremmende skoler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132013 PS 13/2013 Søknad om støtte til Middagsåsen Sportssenter AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142013 PS 14/2013 Rapport for kulturkort for ungdom 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152013 PS 15/2013 Prosjektmidler 2013 - frivillige organisasjoner innen kultur og idrett - ØIK - ØMR - ØBUR Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162013 PS 16/2013 Støtte til kulturproduksjoner - første halvår 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172013 PS 17/2013 Orienteringssaker i opplæring, kultur og helsekomiteen 5. februar 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182013 PS 18/2013 Deltakelse i prosjekt "Inkluderende Østfold - gode levekår for alle" Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE