eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 06 04 20130604 04.06.2013 10:00 Glemmen videregående skole Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS342013 PS 34/2013 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr 2. halvår 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352013 PS 35/2013 Fylkeskommunens rolle som ansvarlig for fagskoletilbudet i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362013 PS 36/2013 Fremtidig elevtall og bygningsmessig løsning for St. Olav videregåene skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372013 PS 37/2013 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinær tildeling 2013 og fordelig av rente- og inndratte midler for 2012 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382013 PS 38/2013 Årsregnskap og årsberetning for 2012 - disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392013 PS 39/2013 Tertialrapport pr. 1. tertial 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402013 PS 40/2013 Økonomiplan 2014 - 2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412013 PS 41/2013 Årsrapport 2012 for Aktiv på dagtid, Østfold idrettskrets Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422013 PS 42/2013 Fordeling av folkehelsemidler for høsten 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432013 PS 43/2013 Sluttrapport prosjekt Helsefremmende skoler og videreføring av folkehelsearbeidet i videregående skoler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442013 PS 44/2013 Orientering. St. meld. 34 Folkehelsemeldingen - god helse - felles ansvar Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452013 PS 45/2013 Muligheter og konsekvenser av mulig sammenslåing av Utdannings- og yrkesmesse på Høgskolen i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462013 PS 46/2013 Botilskudd til nye lærlinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472013 PS 47/2013 Søknad om økonomisk støtte til Momarkenfestivalen 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482013 PS 48/2013 Høringsuttalelse NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492013 PS 49/2013 Ny elektronisk pasientjournal (EPJ) i Tannhelsetjenesten Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502013 PS 50/2013 Status for prosjekt Heprogress (2009-2012) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512013 PS 51/2013 Fordeling av tilskuddsmidler - fysisk aktivitet 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522013 PS 52/2013 Støtte til kulturproduksjoner - 2. halvår 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532013 PS 53/2013 Orienteringssaker i Opplæring, kultur og helsekomiteen 4. juni 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE