eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 11 19 20131119 19.11.2013 10:00 Kirkeparken videregående skole Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS692013 PS 69/2013 Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune - status og videre arbeid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702013 PS 70/2013 Nye St. Olav videregående skole - status og fremdrift i arbeidet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712013 PS 71/2013 Eierstrategi for Østfold fagskole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722013 PS 72/2013 Fylkesscene Østfold - status høsten 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732013 PS 73/2013 Forenklet tilskuddsordning knyttet til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg - rapport 25 om fordeling - sluttrapportering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742013 PS 74/2013 Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752013 PS 75/2013 Prosjekt Stimerking i Østfold - Samarbeid med Gjensidigestiftelsen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762013 PS 76/2013 Innsats for å få barn og unge til å gå eller sykle til skolen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772013 PS 77/2013 Høring. Forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782013 PS 78/2013 Mandat til Fagskoleråd for Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792013 PS 79/2013 Stiftelsen Spydeberg Prestegård- søknad om støtte til forstudie Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802013 PS 80/2013 Rakkestad kommune - søknad om tilskudd til dekning av kostnader hos Rakkestad Motorpark AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812013 PS 81/2013 Oppsigelse av partnerskapsavtale med Høgskolen i Østfold om Østfoldhelsa med sikte på reforhandling Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822013 PS 82/2013 Videre arbeid med Inkluderende Østfold - bedre levekår for alle Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832013 PS 83/2013 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til frivillighetsmelding for Fredrikstad 2014-2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842013 PS 84/2013 Helsefremmende barnehager, grunnskoler og videregående skoler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852013 PS 85/2013 Orientering - KS-notat om folkehelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862013 PS 86/2013 Orienteringssaker i opplæring, kultur og helsekomiteen 19. november 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE