eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 02 04 20140204 04.02.2014 10:00 Greåker videregående skole Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12014 PS 1/2014 Gjennomgang av lærekandidatordningen i VTA-Bedrifter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22014 PS 2/2014 Østfold fylkeskommunes oppfølging av fylkesrevisjonens kartlegging av skolehelsetjenesten i de videregående skolene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32014 PS 3/2014 Fylkesscene Østfold – sluttrapport forprosjekt og veien videre Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42014 PS 4/2014 Regional kompetanseplan for Østfold 2013-2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52014 PS 5/2014 Sluttrapport for operaoppsetningen Nabucco på Fredriksten festning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62014 PS 6/2014 LUK i Østfold - rapport for 2013 og søknad om midler 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72014 PS 7/2014 Østfold fylkeskommune - fornyet medlemskap i WHO Healthy Cities Phase VI 2014-2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82014 PS 8/2014 Retningslinjer for fordeling av midler i Turskiltprosjektet 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92014 PS 9/2014 Forprosjekt. Utredning av yrkeshøgskole og yrkesfaglig bachelor Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102014 PS 10/2014 Orienteringssak. Rett til påbygging til generell studiekompetanse for elever med bestått fag- og yrkesopplæring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112014 PS 11/2014 Fordeling av regionale folkehelsemidler for 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122014 PS 12/2014 Prosjektmidler 2014 - frivillige organisasjoner innen kultur og idrett Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132014 PS 13/2014 Støtte til kulturproduksjoner 1. halvår 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142014 PS 14/2014 Rapport for kulturkort for ungdom 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152014 PS 15/2014 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Leksehjelp, frukt og grønnsaker i skolen og opplæring for ungdom over opplæringspliktig alder som er under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE