eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 04 08 20140408 08.04.2014 10:00 Frederik II videregående skole Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS162014 PS 16/2014 Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 - del 1 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172014 PS 17/2014 Gjennomgang av området spesialundervisning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182014 PS 18/2014 Samarbeidsavtale med Halden kommune om Opera Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192014 PS 19/2014 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr 2. halvår 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202014 PS 20/2014 Årsmelding 2013 - elev- og lærlingombudet i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212014 PS 21/2014 To prosjektsøknader til EU-programmer - Østfold kulturutvikling Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222014 PS 22/2014 Tilskudd til voksenopplæring for særskilte målgrupper 2014 - lov om voksenopplæring - § 6-midler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232014 PS 23/2014 Omdisponering av tildelte prosjektmidler 2014 - Østfold Barne- og Ungdomsråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242014 PS 24/2014 Non Stop festivalen i Moss - søknad om forlengelse av festivalstøtteordningen i nye tre år Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252014 PS 25/2014 Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262014 PS 26/2014 Helsefremmende barnehager og grunnskoler og status på arbeidet med Inkluderende Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272014 PS 27/2014 Erfaringsfylker i folkehelsearbeid - eventuell søknad fra Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282014 PS 28/2014 Behandling av søknader til ordningen Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling i 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292014 PS 29/2014 Fordeling av tilskuddsmidler - fysisk aktivitet 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302014 PS 30/2014 INSPIRIA Helse - årsrapport 2013 og handlingsplan 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312014 PS 31/2014 Orienteringssaker i opplæring, kultur og helsekomiteen 8. april 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE