eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 06 03 20140603 03.06.2014 10:00 Punkt Ø, fylkesgalleriet Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS322014 PS 32/2014 Årsregnskap og årsberetning 2013 – disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332014 PS 33/2014 Tertialrapport pr 1. tertial 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342014 PS 34/2014 Fremtidens skole- og tilbudsstruktur i Østfold - høringsgrunnlag for Skolebruksplanens del 2 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352014 PS 35/2014 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinær tildeling for 2014 og fordeling av rente- og inndratte midler for 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362014 PS 36/2014 Økonomiplan 2015 - 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372014 PS 37/2014 Flishuset - Ørje Brug - regionalt kompetanse og opplevelsesområde Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382014 PS 38/2014 Turkart Østfold - høring av forslag til strategi Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392014 PS 39/2014 Kriterier for tildeling av stimuleringstilskudd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402014 PS 40/2014 Rapport om bruk av tilskuddsmidler til fagskoletilbud i helse- og sosialfag i 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412014 PS 41/2014 Støtte til kulturproduksjoner 2. halvår 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422014 PS 42/2014 Tverrsektoriell folkehelsestrategi i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432014 PS 43/2014 Prosjekt Helhetlig forebygging for barn og unge 2012-2015 - årsrapport 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442014 PS 44/2014 Årsrapport for Aktiv på dagtid 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452014 PS 45/2014 Oppfølging av nye norske anbefalinger for kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462014 PS 46/2014 Orienteringssaker i opplæring, kultur og helsekomiteen 3. juni 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE