eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 10 14 20141014 14.10.2014 10:00 Østfold fagskole, Fredrikstad Opplæring, kultur og helsekomiteen 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS582014 PS 58/2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Østfold 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592014 PS 59/2014 Regional kompetanseplan for Østfold - høringsutkast - vedtak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602014 PS 60/2014 Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 - orientering om høringsinnspill og status i arbeidet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612014 PS 61/2014 Tertialrapport pr 2. tertial 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622014 PS 62/2014 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr. 1. halvår 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632014 PS 63/2014 Beskrivelser og vurderinger av NIFU-rapport 7/2014; kan organisering av læreformidling forklare store ulikheter i resultat? Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642014 PS 64/2014 Investeringstilskudd til ideelle organisasjoner som driver videregående skoler, 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652014 PS 65/2014 Uttalelse angående søknad om utvidelse av studietilbud ved Hans Nielsen Hauge videregående skole AS og Tomb videregående skole og landbruksstudier Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662014 PS 66/2014 Tilbakemelding på benyttet beløp - Støtte til kulturproduksjoner 2. halvår 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672014 PS 67/2014 Der ordene slutter - Kulturdepartementets evaluering av blant annet Det Norske Blåseensemble Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682014 PS 68/2014 Sluttrapport Friskliv 2-12 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692014 PS 69/2014 Ny folkehelsemelding - Innspill fra Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702014 PS 70/2014 Omdisponering regionale folkehelsemidler 2013 - ikke igangsatt prosjekt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712014 PS 71/2014 Årsrapport Østfoldhelsa 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722014 PS 72/2014 Halvårsrapport fra Inspirias folkehelsearbeid Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732014 PS 73/2014 Orienteringssaker i opplæring, kultur og helsekomiteen 14. oktober 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE