eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 02 13 20140213 13.02.2014 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkestinget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12014 PS 1/2014 Plan for forvaltningsrevisjon 2014-2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22014 PS 2/2014 Forvaltningsrevisjon. Håndtering av anbudsprosesser i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32014 PS 3/2014 Forvaltningsrevisjon. Kjennskap til og etterlevelse av de etiske retningslinjene i Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42014 PS 4/2014 Endringer i Østfold fylkeskommunes årsbudsjett for 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52014 PS 5/2014 Gjennomgang av lærekandidatordningen i VTA-Bedrifter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62014 PS 6/2014 Forvaltning av regionalt utviklingsfond – tilbakemelding forvaltningsrevisjonsrapporten Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72014 PS 7/2014 Østfold fylkeskommunes oppfølging av fylkesrevisjonens kartlegging av skolehelsetjenesten i de videregående skolene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82014 PS 8/2014 Fylkesscene Østfold – sluttrapport forprosjekt og veien videre Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92014 PS 9/2014 Orientering om arbeidet med eiendomsstrategi for fylkeskommunale bygninger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102014 PS 10/2014 Regional kompetanseplan for Østfold 2013-2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112014 PS 11/2014 Handlingsprogram klima og energi 2014-2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122014 PS 12/2014 Aktivitetsstyrt belysning langs fylkesvei Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132014 PS 13/2014 Oppsummering av internasjonale saker annet halvår 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142014 PS 14/2014 Status for oppfølging av internasjonalt ungdomsarbeid annet halvår 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152014 PS 15/2014 Valg av ny pensjonsordning folkevalgte og regulering av folkevalgtes godtgjøringsnivå Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162014 PS 16/2014 Sluttrapport for operaoppsetningen Nabucco på Fredriksten festning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172014 PS 17/2014 Orientering. Handlingsplan 2013-2015 for Regionale forskningsfond - Oslofjordfondet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182014 PS 18/2014 Melding. Fylkesrådmannens arbeid med styrking av fylkeskommunens økonomiske handlefrihet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192014 PS 19/2014 Uttalelse. Grunnlovfesting av det lokale selvstyret Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE