eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Samferdsel, miljø og klimakomiteen 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 02 05 20140205 05.02.2014 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Samferdsel, miljø og klimakomiteen 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12014 PS 1/2014 Handlingsprogram klima og energi 2014-2017 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22014 PS 2/2014 Aktivitetsstyrt belysning langs fylkesvei Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32014 PS 3/2014 LUK i Østfold - rapport for 2013 og søknad om midler 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42014 PS 4/2014 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Mosseregionen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52014 PS 5/2014 Retningslinjer for fordeling av midler i Turskiltprosjektet 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62014 PS 6/2014 Høringsutkast. Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2015-2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72014 PS 7/2014 Bypakke Moss-Rygge og helhetlige bymiljøavtaler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82014 PS 8/2014 Forslag til kortsiktige tiltak på Rv 19 gjennom Moss - styrings- og arbeidsgruppe Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92014 PS 9/2014 Overtagelse av gang- sykkelvei langs fv 21 i Rømskog kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102014 PS 10/2014 Tilskudd til verneverdige bygninger og anlegg - 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112014 PS 11/2014 Kriterier for tildeling av statlige viltfondsmidler og overføring til fylkeskommunalt viltfond 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122014 PS 12/2014 Kriterier for fordeling av statlige friluftsmidler 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132014 PS 13/2014 Orienteringssaker i Samferdsel, miljø og klimakomiteen 5. februar 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE