eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Samferdsel, miljø og klimakomiteen 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 04 09 20140409 09.04.2014 09:30 Statens vegvesen i Moss Samferdsel, miljø og klimakomiteen 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS152014 PS 15/2014 Tverrforbindelsene fv. 114/115 og fv. 120 mellom E6 og E18 i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162014 PS 16/2014 Entrepriseformer i utbyggingssaker på fylkesvei Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172014 PS 17/2014 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr 2. halvår 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182014 PS 18/2014 Regional kystsoneplan for Østfold - orientering om status/arbeidet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192014 PS 19/2014 Ny statlig tilskuddsordning for bredbåndsutbygging Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202014 PS 20/2014 Pilotprosjekt bærekraftige bygg - St. Olav - videre satsning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212014 PS 21/2014 Tilpasning av priser for lokalbussene i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222014 PS 22/2014 Driftskontrakt Østfold Sør - vurdering av alternative kontraktsformer Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232014 PS 23/2014 Søknad om persontransport i rute mellom Vikane - Hankø Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242014 PS 24/2014 Flytende gass til tungtransport - rapport forprosjekt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252014 PS 25/2014 Fordeling av statlige vilt- og friluftsmidler 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262014 PS 26/2014 Finansiering av arkeologiske oppdrag i utvalgte, såkalte mindre, private tiltak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272014 PS 27/2014 Prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282014 PS 28/2014 Orientering om prosjektet Langnes skanse 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE