eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Samferdsel, miljø og klimakomiteen 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 06 04 20140604 04.06.2014 10:00 Eidsberg Sparebank, Mysen Samferdsel, miljø og klimakomiteen 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS292014 PS 29/2014 Årsregnskap og årsberetning 2013 – disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302014 PS 30/2014 Tertialrapport pr 1. tertial 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312014 PS 31/2014 Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2015-2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322014 PS 32/2014 Revidert byggeprogram for fylkesveier 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332014 PS 33/2014 Utvidet jakttid på elg 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342014 PS 34/2014 Delegering av godkjenning av skuddpremieordninger til kommunene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352014 PS 35/2014 Høring. Regional plan for vannforvaltning Glomma og Grensevassdragene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362014 PS 36/2014 Årsberetning 2013 og Strategi- og handlingsplan for 2014-2017 for Østfoldmuseene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372014 PS 37/2014 Økonomiplan 2015 - 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382014 PS 38/2014 Regional kystsoneplan for Østfold - utsending til høring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392014 PS 39/2014 Haldenkanalen - satsninger og status Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402014 PS 40/2014 Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412014 PS 41/2014 Orientering. Trasévalg for ny bru over Glomma - konsepter - Sarpsborg kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422014 PS 42/2014 Biogass 2015 - rapport om virksomheten 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432014 PS 43/2014 Strategi for videre statsning på biogass fra 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442014 PS 44/2014 Turkart Østfold - høring av forslag til strategi Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452014 PS 45/2014 Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462014 PS 46/2014 NSB rutebestilling - gjeldende fra 14.12.2014, og prosess frem mot NSB rutebestilling for desember 2015. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472014 PS 47/2014 Endringer i takst og rabattsystemene på E6 og E18 gjennom Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482014 PS 48/2014 Støtte til etablering av ladested på Kirketorget i Moss Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492014 PS 49/2014 Mulighetsstudium for renovasjons biler på strøm og hydrogen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502014 PS 50/2014 Forslag til program til høring. Fagrapport om råstoffuttak og masser. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512014 PS 51/2014 Kjøkøysund bru - vektbegrensning og forslag til tiltak Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522014 PS 52/2014 Saltbruk på fylkesveier 2013/2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE