eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Samferdsel, miljø og klimakomiteen 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 10 15 20141015 15.10.2014 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Samferdsel, miljø og klimakomiteen 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS672014 PS 67/2014 Østfold fylkeskommunes framtidige museumspolitikk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682014 PS 68/2014 Prioritering av strekninger for aktivitetsstyrt belysning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692014 PS 69/2014 Tertialrapport pr 2. tertial 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702014 PS 70/2014 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr. 1. halvår 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712014 PS 71/2014 Forprosjekt om etablering av busstilbud over riksgrensen mellom Østfiold og Region Vaermland Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722014 PS 72/2014 Strategi for fornybare drivstoff for Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732014 PS 73/2014 Flytende og komprimert gass til distribusjons- og tungtransport i Oslo og Østfold, deltagelse i Transnova-prosjekt Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742014 PS 74/2014 Høring - Handlingsprogram for regional plan for Glomma og Grensevassdragene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752014 PS 75/2014 Se Østfolds kulturminner - program for tilgjengeliggjøring av førreformatoriske kulturminner i Østfold 2012-2016 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762014 PS 76/2014 Sykkelparkering på kollektivknutepunkter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772014 PS 77/2014 Søknad til Klimafondet fra Kalnes videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782014 PS 78/2014 Videreføring av samarbeidsprosjektet Klima Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792014 PS 79/2014 Stiftelsen D/S Hvaler - Fredrikstad Museum/ Viken Kystkultursenter - Søknad om tilskudd til restaurering av rutebåten Hvaler og seilbåten IOD Cara Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802014 PS 80/2014 Orienteringssaker i Samferdsel, miljø og klimakomiteen 15. oktober 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE