eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 04 24 20140424 24.04.2014 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkestinget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS202014 PS 20/2014 Sluttrapport for operaoppsetningen Nabucco på Fredriksten festning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212014 PS 21/2014 Orientering. Handlingsplan 2013-2015 for Regionale forskningsfond - Oslofjordfondet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222014 PS 22/2014 Melding. Fylkesrådmannens arbeid med styrking av fylkeskommunens økonomiske handlefrihet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232014 PS 23/2014 Selskapskontroll - Punkt Ø AS - Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242014 PS 24/2014 Kontrollutvalgets årsmelding for 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252014 PS 25/2014 Skolebruksplan for Østfold fylkeskommune 2015-2026 - del 1 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262014 PS 26/2014 Tverrforbindelsene fv. 114/115 og fv. 120 mellom E6 og E18 i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272014 PS 27/2014 Gjennomgang av området spesialundervisning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282014 PS 28/2014 Entrepriseformer i utbyggingssaker på fylkesvei Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292014 PS 29/2014 Samarbeidsavtale med Halden kommune om Opera Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302014 PS 30/2014 Opprydning i eldre arkiv - oppfølging av tilsyn fra Statsarkivet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312014 PS 31/2014 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr 2. halvår 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322014 PS 32/2014 Investeringsregnskap 2014 - overføring av mider fra 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332014 PS 33/2014 Årsmelding 2013 - elev- og lærlingombudet i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342014 PS 34/2014 Årsberetning 2013 - Fylkesrådet for funksjonshemmede Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352014 PS 35/2014 Årsberetning 2013 - Østfold fylkeskommunale eldreråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362014 PS 36/2014 Årsberetning 2013 - Flerkulturelt råd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372014 PS 37/2014 Interpellasjon. Opplæring i helseinstitusjoner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382014 PS 38/2014 Spørsmål om Østfold møbelsnekkerskole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392014 PS 39/2014 Spørsmål om iPadprosjektet ved Frederik II videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE