eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 06 18 20140618 18.06.2014 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkestinget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS322014 PS 32/2014 Årsregnskap og årsberetning 2013 - disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332014 PS 33/2014 Årsmelding 2013 fra styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342014 PS 34/2014 Årsmelding 2013 fra styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352014 PS 35/2014 Tertialrapport pr 1. tertial 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362014 PS 36/2014 Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2015-2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372014 PS 37/2014 Revidert byggeprogram for fylkesveier 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382014 PS 38/2014 Fremtidens skole- og tilbudsstruktur i Østfold - høringsgrunnlag for Skolebruksplanens del 2 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392014 PS 39/2014 Garantistillelse for Østfoldmuseenes låneportefølje Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402014 PS 40/2014 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinær tildeling for 2014 og fordeling av rente- og inndratte midler for 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412014 PS 41/2014 Overordnet arbeidsgiverstrategi for Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422014 PS 42/2014 Prosjekt Kommunal oppreisningsordning - sluttrapport Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432014 PS 43/2014 Revidert reglement for Regionalt partnerskapsfond - valg av vararepresentanter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442014 PS 44/2014 Utvidet jakttid på elg 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452014 PS 45/2014 Delegering av godkjenning av skuddpremieordninger til kommunene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462014 PS 46/2014 Høring. Regional plan for vannforvaltning Glomma og Grensevassdragene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472014 PS 47/2014 Svar - Selskapskontroll Punkt Ø AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482014 PS 48/2014 Utvikling av Østfold Interkommunale arkivselskap - IKA Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492014 PS 49/2014 Årsmelding 2013 - elev- og lærlingombudet i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502014 PS 50/2014 Årsberetning 2013 - Fylkesrådet for funksjonshemmede Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512014 PS 51/2014 Årsberetning 2013 - Østfold fylkeskommunale eldreråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522014 PS 52/2014 Årsberetning 2013 - Flerkulturelt råd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532014 PS 53/2014 Østlandssamarbeidets årsrapport 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542014 PS 54/2014 Årsrapport for Innovasjon Norge 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552014 PS 55/2014 Årsberetning 2013 og Strategi- og handlingsplan 2014-2017 for Østfoldmuseene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562014 PS 56/2014 Årsrapport for Kompetanseoffensiven 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572014 PS 57/2014 Årsrapport 2013 - Opplevelsesnæring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582014 PS 58/2014 Økonomiplan 2015 - 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592014 PS 59/2014 Interpellasjon. Opplæring i helseinstitusjoner Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602014 PS 60/2014 Spørsmål om iPadprosjektet ved Frederik II videregående skole Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612014 PS 61/2014 Planlegging av fylkesvei 109 Torsbekkdalen-Råbekken - finansiering Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622014 PS 62/2014 Endringer i takst- og rabattsystem for E6 og E18 gjennom Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE