eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 04 10 20140410 10.04.2014 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS382014 PS 38/2014 Entrepriseformer i utbyggingssaker på fylkesvei Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392014 PS 39/2014 Opprydning i eldre arkiv - oppfølging av tilsyn fra Statsarkivet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402014 PS 40/2014 Fylkesrådmannens oppfølging av politiske vedtak - rapportering pr 2. halvår 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412014 PS 41/2014 Investeringsregnskap 2014 - overføring av mider fra 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422014 PS 42/2014 Årsberetning 2013 - Fylkesrådet for funksjonshemmede Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432014 PS 43/2014 Årsberetning 2013 - Flerkulturelt råd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442014 PS 44/2014 Årsberetning 2013 - Østfold fylkeskommunale eldreråd Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452014 PS 45/2014 Regional kystsoneplan for Østfold - orientering om status/arbeidet Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462014 PS 46/2014 Ny statlig tilskuddsordning for bredbåndsutbygging Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472014 PS 47/2014 Pilotprosjekt bærekraftige bygg - St. Olav - videre satsning Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482014 PS 48/2014 To prosjektsøknader til EU-programmer - Østfold kulturutvikling Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492014 PS 49/2014 Høringsuttalelse. Kommuneplan Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502014 PS 50/2014 Østfoldkonferansen 2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512014 PS 51/2014 Leverandørutvikling - videreføring av partnerskap 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522014 PS 52/2014 Østfold fylkeskommunes deltagelse under Open Days 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532014 PS 53/2014 Samarbeidet med Schleswig Holstein - Østfold fylkeskommunes oppfølgingsansvar 2014/2015 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542014 PS 54/2014 Utlysing av forstudiemidler til prosjekter i ny programperiode for EU/interreg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552014 PS 55/2014 Bevilgning av disponerte midler fra regionalt utviklingsfond - Inkubatorstøtte 2014 Smart Innovation Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562014 PS 56/2014 Bevilgning av reserverte midler til Regionalt partnerskapsfond 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572014 PS 57/2014 Søknad om midler til videre utvikling av Guldkorn i 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582014 PS 58/2014 Orientering om næringsutviklingsprosjektet i Mosseregionen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592014 PS 59/2014 Orienteringer i fylkesutvalget 10. april 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602014 PS 60/2014 Valg av representanter til generalforsamlingen og styret - Svinesundskomiteen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE