eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalget 2011-2015 Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2014 06 05 20140605 05.06.2014 10:00 Fylkeshuset Valdisholm Fylkesutvalget 2011-2015
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS612014 PS 61/2014 Årsregnskap og årsberetning 2013 – disponering av regnskapsmessig mindreforbruk Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622014 PS 62/2014 Årsmelding 2013 fra styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632014 PS 63/2014 Årsmelding 2013 fra styret for Akershus og Østfold kontrollutvalgssekretariat Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642014 PS 64/2014 Tertialrapport pr 1. tertial 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652014 PS 65/2014 Garantistillelse for Østfoldmuseenes låneportefølje Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662014 PS 66/2014 Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - ordinær tildeling for 2014 og fordeling av rente- og inndratte midler for 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672014 PS 67/2014 Overordnet arbeidsgiverstrategi for Østfold fylkeskommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682014 PS 68/2014 Prosjekt Kommunal oppreisningsordning - sluttrapport Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692014 PS 69/2014 Revidert reglement for Regionalt partnerskapsfond - valg av vararepresentanter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702014 PS 70/2014 Svar - Selskapskontroll Punkt Ø AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712014 PS 71/2014 Utvikling av Østfold Interkommunale arkivselskap - IKA Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722014 PS 72/2014 Østlandssamarbeidets årsrapport 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732014 PS 73/2014 Årsrapport for Innovasjon Norge 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742014 PS 74/2014 Årsberetning 2013 og Strategi- og handlingsplan 2014-2017 for Østfoldmuseene Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752014 PS 75/2014 Årsrapport for Kompetanseoffensiven 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762014 PS 76/2014 Årsrapport 2013 - Opplevelsesnæring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772014 PS 77/2014 Økonomiplan 2015 - 2018 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782014 PS 78/2014 Regional kystsoneplan for Østfold - utsending til høring Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792014 PS 79/2014 Haldenkanalen - satsninger og status Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802014 PS 80/2014 Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812014 PS 81/2014 Orientering. Trasévalg for ny bru over Glomma - konsepter - Sarpsborg kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822014 PS 82/2014 Biogass 2015 - rapport om virksomheten 2013 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832014 PS 83/2014 Strategi for videre statsning på biogass fra 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842014 PS 84/2014 Flishuset - Ørje Brug - regionalt kompetanse og opplevelsesområde Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852014 PS 85/2014 Valg av representant til Klimarådets arbeidsgruppe i Klima Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862014 PS 86/2014 Oppnevning av styremedlem i Innovation Circle Networks styre Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872014 PS 87/2014 Deltakelse på AER sommerskole 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882014 PS 88/2014 Høringsuttalelse - Strategisk plan 2015-2018 Høgskolen i Østfold Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892014 PS 89/2014 Orientering om regjeringens arbeidsprogram for EU/EØS-saker 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902014 PS 90/2014 Anbefalinger fra Kompetanseoffensiven til søknader om finansiering behandlet 16. mai 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912014 PS 91/2014 Anbefalinger fra Hovedstyret for opplevelsesnæring til søknad behandlet 6. mai 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922014 PS 92/2014 Stiftelse av VisitØstfold AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932014 PS 93/2014 Regionalt Open Days arrangement høsten 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942014 PS 94/2014 Orienteringer i fylkesutvalget 5. juni 2014 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE